Helis, cea mai importantă și coerentă revistă județeană de literatură

Mijlocită de sentimente forța impresiilor lăuntrice răsare, totdeauna, dintr-o serie de motivații. Vineri, 26 mai 2023, s-au împlinit 20 de ani de când, în forma sa inițială, Revista Helis, intră în circuitul literar cu o frecvență a aparițiilor, neântreruptă, devenind o certitudine. Asociația Culturală Helis, Direcția pentru Cultură Ialomița și Biblioteca Județeană „Stefan Bănulescu” Ialomița erau acolo, în Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița amenajată discret, dar vizibil pentru evenimentul ce avea să se desfășoare în scurtă vreme. Au început să-și facă prezența gazetari, scriitori, critici literari, poeți, oficialități, artiști intim convinși, că vor privi în față, curioși, pe acei oameni imperativi care, de-a lungul vremurilor și-au întărit credința că talentul, inteligența și cumsecădenia sunt bine răspândite, până astăzi, prin revista Helis, zămislită de ei în rândurile neamului din care fac parte. Sunt bucuroși, fericiți că și-au împlinit, în mod natural, datoria față de ei si față de societatea în care slujesc, trecând cu plăcere peste inerentele greutăți, neajunsuri, în clar, fără să se complice în mistere inutile, pe drumul spre acest merituos moment aniversar, care prin amploare si considerație este, deja, al nostru, al românilor.

SONY DSC

Elena Balog, director al Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița, cu glasul său acut, simțitor decodează firea nevăzută, senină, firească a expresiei legăturilor dintre semeni, ne dezvăluie din ce în ce mai extins, mai descifrat, de ce suntem, azi, mai cu simț, mai plini de taina de a ne desfăta mintea și îmboldi imaginația cu finețurile acelui farmec, ștrengăresc, existent, negreșit, doar în datinile simțurilor. La microfon, pentru a călăuzi spre pârguire roadele acestei zile, pe cărarea simțului demnității, își află locul, invitată, scriitoarea Florentina Loredana Dalian.

Absolut sigură pe capacitatea de a acționa, incredibil de corect asortată de fluența elegantă a veșmintelor cu efectele intentiilor sale, integrată în desăvârșita capacitate de a mânui public visările, dar și așteptările publicului, a invitat ceremonios la cuvânt trecându-l, cu fermitate etică, pragul spre această lume pe scriitorul Gheorghe Dobre, eroul de bună voie al acestei zile, care precum Dumnezeu, din nimic, a creat acum douăzeci de ani UNIVERSUL HELIS. „Dintr-o fereastră deschisă spre interiorul județului Ialomița, întruchipată artistic, la inceputuri, acum 20 de ani, de câteva pene lirice locale, revista Helis a concentrat în paginile sale, expuse la succes până la această dată, peste șapte sute de semnături. Pe aici a trecut un adevărat râu de personalități, care au dat curs, ca impulsurile curate ale spiritului lor să motiveze dinamica si adâncimea nostalgiei mediului nou, creat de ei”, a mai spus Gheorghe Dobre, copleșit de strădania de a menține raportul verbal, plin de conținut sufletesc și semnificații cu publicul prezent.

SONY DSC

Florentina Loredana Dalian a pus în continuare gir pe răsfățații revistei Helis. Poetul Romeo Aurelian Ilie, cărturarul Titi Damian, scriitorul Florin Ciocea, scriitorul Dan Elias, scriitorul Marius Stan, care au jucat un rol hotărâtor, în anumite etape, în soarta revistei Helis. Sub vraja farmecului și a spiritului spuselor fiecăruia, publicul a putut a le pătrunde caracterul, aprecia inteligența si admira talentul. Randamentul artistic e puternic prin dispute. Martori tăcuți ai evenimentului, până la momentul când scriitoarea Florentina Loredana Dalian i-a invitat la microfon, au fost și cei câțiva oficiali județeni. Judecând după rezultate, au salutat și felicitat redactorul șef, cu adâncă sinceritate și mișcătoare emoție, pentru spirit de datorie și jertfă de sine. Entuziastă, prin vocație, solista Ioana Marin pune în valoare, cu toate resursele ei interioare arii populare pe care le cultivă în ambianța potrivită de a culege ovații, pe drept meritate, de la public. La eveniment am avut prilejul să ascultăm câteva melodii, cu subiecte vechi, oferite în stilul său așezat destoinic pe zestrea pitorească a graiului moldovenesc, de interpreta Doina Lavric Parghel. Redate cu multă însuflețire și talent convingător, cântecele, povestea de rară desfătare sufletească menită sa amplifice la un nivel ce stârnește interesul frumusețea folclorului nostru care le-a însoțit, a lăsat distinșilor ascultători o excelentă impresie.

SONY DSC

După ce a stors de opinii toți vorbitorii din sală, care au dorit să intervină cu amănunte ori detalii menite sa lămurească aspecte, cu temă, viața revistei ori a oamenilor care au impus o frecvența constantă aparițiilor revistei Helis timp de douăzeci de ani, scriitoarea Florentina Loredana Dalian a citit o proză scurtă din cartea sa apărută recent, promițând autografe imediat după terminarea festivităților, fapt care s-a și întâmplat.

Așa au început, acum douăzeci de ani, să fie însuflețite, mobilizate în aflux de adeziuni, forțele tuturor sevelor, a tuturor energiilor creatoare din județul Ialomița, rostogolind spre istorie, peste valurile înalte ale consacrării și viitorului, eliberate, izvoarele plenitudinii și fecunditatea acțiunilor ce năruiesc limitele și desăvârșesc înfăptuirea să alerge pe apa vie a vremurilor. O frenetică multilateralitate și o exemplară competență au determinat cercetătorii să observe că în viața Revistei Helis există, simultan, o mare publicație literară și o Academie a prestigiului spiritual chemate, prin prodigioasă îmbinare să capteze, conecteze și servescă prin exemplar devotament, în jocul corespondențelor, creatorii care au dreptul și divina menire să răsară în creațiile lor îngerii voioși a-i rezonanțelor neprevăzute. Împlinindu-și efectiv, fără nici o abatere, paleta largă de obiective, asumată de la apariția primului numar, de a promova doar cultură, literatură națională necontaminată de extreme, de influențe ori presiuni extra-literare.

SONY DSC

In drumul său lung, spre un nou tip de modernitate, prin deplina vitalitate a creațiilor promovate, Revista Helis a fost mereu într-o relație anostă cu bogatele vistierii oficiale, spre care nu a găsit încă o cale, cum nici spre vistieriile persoanelor particulare cu situație financiară lejeră, existând nenumărate cazuri când apariția revistei a fost dependentă de resursele proprii ale redactorului șef si ale colaboratorilor. Autonomia constantă conjugată cu integrarea într-un sistem operator de noi valori, prin atenția deosebită acordată culturii naționale, asumate de colectivul de redacție cu profundă chemare și reprezentate exemplar în paginile sale alătură, ca măsură preconizată, revista Helis celor mai competitive reviste literare. Acțiunea nemijlocită de a extrage aplicat, cu exigență și preocupare, din acuitatea intuițiilor, expresia unei temeinice cunoașteri a realității nevoilor ce confruntă literatura la ora actuală, a dat redactorilor Helis avântul de a transforma, pasiunea pentru optimism, într-o preocupare nețărmurită a oamenilor exaltați, a oamenilor deveniți păstorii viitorului, a oamenilor hotărâți, prin faptele lor, să atragă spre aventura Helis forțe noi care să nu se mulțumească doar cu prezentul. Rezoluția înaltă a regândirii structurărilor si destructurărilor spațiului publicistic unde se deslușeste, făra tensiuni, destinul fizic al fiecărei pagini, unde sincronismele editorialelor sunt relevate de linia estetică a cuprinsului, indiferent ce marchează, dacă se găsește în interiorul revistei. Conținutul punctelor de pornire în iscodirea climatului literar, având ca demne călăuze personalități iubitoare de carte, în sloboda si trudnica ei rafinare echipa redacțională dă seamă, pentru vrednicia-i literară și limba comună a respectului fără cusur, număr de număr în fața, desfătată original, a paginilor pe care, fără nici o rivalitate, se destind în cugetări mai cuprinse în conținut, cumpătare si semnificații felurite articole, rubrici și poezii.

SONY DSC

La final, în drum spre ieșirea din somptuasa si eleganta clădire a Consiliului județean, scriitorul Gheorghe Dobre a răspuns la intrebarea pe care i-am adresat-o adhoc:

– De ce marile hotărâri, să aibă sorți de izbândă, sunt luate de o singură persoană ? Gheorghe Dobre: Pe frânghia altuia nu poți coborî la tine în suflet.

LA MULȚI ANI HELIS! LA MULȚI ANI, GHEORGHE DOBRE! LA MULȚI ANI REDACTORILOR HELIS! LA MULȚI ANI TUTUROR COLABORATORILOR SI TUTUROR CITITORILOR!

Traian CHIRICUȚĂ

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved