Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil a fost publicat pe site-ul ANAF

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează că Agenția Națională de Administrare fiscală a elaborat Ghidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit si a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Acest ghid se adresează persoanelor fizice care au realizat în anul 2020 venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri, venituri din activități independente, activități agricole, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din alte surse și câștiguri din intestiții și intenționează să redirecționeze suma reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în anul 2020 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Ghidul poate fi consulat accesând:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_redirectionare_imp.pdf.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved