Funcționează în afara legii și Primăria Municipiului Slobozia n-are reacții

Într-una din zilele trecute am găsit pe ușa blocului unde locuiesc, asta deși scara este dotată, prin grija proprietarilor, cu spațiu destinat anume pentru afișaj, o ”Informare” prin care administratorul societății TABOO EVENTS SRL ne invita la restaurant Taboo, situat în strada Polivalentă din Slobozia, în 25.07.2022 orele 18.00 pentru „a discuta și găsi o soluție comună cu privire la disconfortul acustic produs de evenimentele private desfășurate în cortul acestei locații”. Administratorul societății a precizat că întâlnirea va fi ”mediată de reprezentanții primăriei (inclusiv de către domnul viceprimar Gigi Manea)”.

În acest context, pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimul an ca urmare a zgomotul produs de așa zisele ”orchestre” care creau ambientul evenimentelor private – nunți – zgomot care ne-au tulburat nouă celor din zonă nopțile de sfârșit de săptămână, în data și ora precizată în informarea afișată am răspuns prezent la întâlnire.

Deși datele mele arătau un număr foarte mare de persoane cărora sfârșitul de săptămână le-a fost transformat în calvar, doar câțiva vecini s-au încumetat să se prezinte. Însoțiți și de un reprezentat al presei, am acceptat invitația directorului de a intra în cortul respectiv pentru a discuta, în baza promisiunii că cineva din conducerea Primăriei va fi prezent, lucru susținut de proprietarul restaurantului și de directorul acestuia, domnul Andrei Silviu Gabriel. Având în vedere că domnul Gigi Manea (a cărui prezență invocată atât în informarea lipită pe ușile blocurilor noastre cât și prin viu grai de către gazde) nu s-a prezentat, am ascultat un fel de argumentare a situației exasperante creată de modul în care se derulează evenimentele de la sfârșit de săptămână, expusă de domnul Ionuț. Acesta ne-a dat asigurări că deși a fost păcălit de către cei care i-au realizat extinderea (cortul) cu privire la izolarea fonică, va întreprinde toate demersurile pentru a remedia situația de fapt, sens în care ne solicită să mai acceptăm vacarmul, zgomotele și strigătele de la sfârșit de săptămână până în luna noiembrie, când se intră în post și nu se fac nunți, întrucât dumnealui are contracte încheiate de acum doi ani pentru evenimente și nu poate să le anuleze.

Față de prezentarea făcută, am solicitat lămuriri cu privire la documentele de realizare a construcției, autorizație de construire și în principal procesul verbal încheiat la terminarea lucrărilor de construire, precum și eventuale autorizații de funcționare. Susținând că deține autorizație de construire pentru această extindere, fără să ne-o prezinte, ne-a înștiințat că nu deține un Proces verbal încheiat la terminarea lucrărilor de construire, întrucât nu s-a făcut recepția lucrării. Am întrebat, în mod firesc dacă în aceste condiții activitățile se desfășoară în mod autorizat, a precizat că nu dispune de autorizare, deși de un an de zile (din 2021) aici au loc săptămânal evenimente (nunți) în zilele de vineri, sâmbătă și duminică!

Referitor la cauza nemulțumirilor noastre, zgomotul, poluarea ambientală creată de folosirea la parametrii cu mult peste limitele legale pe timpul nopții ne-a fost prezentată o ”Notă de constatare” emisă de Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Ialomița, încheiată în 18 iulie 2022, din care rezultă că verificările efectuate de comisarii Ploieșteanu Victor și Ionescu Valentin în baza Raportului de încercare nr.1932/11.07.2022 emis de Laborator Enviro Consult-Lee pus la dispoziție de SC Taboo nu rezultă depășiri ale nivelului acceptat de zgomot. În acest context, după Garda de Mediu ce trăim noi la fiecare sfârșit de săptămâna de un an de zile este o închipuire a noastră, asta deși la Poliția Locală au fost înregistrate foarte multe plângeri și sesizări în baza cărora s-au efectuat verificări și aplicat sancțiuni deținătorului localului.

Totodată, Primăria, care trebuia să vegheze la desfășurarea unor astfel de Evenimente și avea obligația să verifice cauzele numărului mare de sancțiuni contravenționale aplicate societății în cauză, sancțiuni despre care înțeleg că n-au fost plătite și au fost atacate în instanță, nu a efectuat nici un control. Vorbim de un timp de un an de zile! Un an! Un an de ”lucru în ilegalitate”!

Ca atare, eu personal în data de 18 iulie 2022 am depus la Primărie o sesizare în baza căreia aștept să mi se comunice răspuns la următoarele întrebări: dacă locația respectivă dispune de autorizație de funcționare eliberată în condițiile respectării legislației în vigoare; dacă primăria a eliberat autorizație de construire pentru realizarea extinderii (cort); dacă au fost respectate prevederile Planului general de urbanism și a Planului de urbanism zonal; dacă s-a realizat, precum și modul în care s-a efectuat recepția la finalizarea lucrărilor de construcții și, totodată, dacă a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

O scuză invocată de către proprietarul locației referitor la nerespectarea regimului nivelului de zgomot a fost și faptul că deși acesta ar fi atras atenția orchestrei să păstreze un nivel corespunzător al sunetului aceștia nu respectă solicitarea lui. L-am întrebat de ce n-a prevăzut o astfel de clauză în contract, răspunsul fiind că nu a luat în calcul această situație, iar acum ar fi imposibil de operat modificări întrucât contractele sunt semnate în urmă cu doi ani. Față de atitudinea iresponsabilă aș putea spune a orchestrelor, în fond generatorii de zgomote, organele constatatoare (Poliția Locală) nu au întocmit nici un act de constatare și sancționare limitându-se doar la a sancționa locatorul.

Acum aștept cu înfrigurare sfârșitul de săptămână pregătind și o plângere către Poliția munipiului Slobozia.

Vasile Iordache


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved