FONDURI EUROPENE IN COMUNA BARCANESTI DIN JUDETUL IALOMITA

Comuna Bărcănești a semnat, în calitate de beneficiar, contractul de  finanţare cu  Agenţia Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru implementarea proiectului ”Modernizare, dotare si extindere Centru Multifuncțional Condeești”.

 

Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maxim 292.034,71 Lei, echivalentul a maximum 59.987,00 Euro.

Necesitatea proiectului a apărut deoarece există grupuri vulnerabile în comună, ce au nevoie de sprijin pentru a putea duce o viată în condiții mai bune și pentru a se putea integra în societate.

Principalul obiectiv este modernizarea, dotarea și extinderea clădirii centrului multifuncțional Condeești din Comuna Bărcănești, județul Ialomița, fiind urmat de dezvoltarea calității condițiilor de funcționalitate ale centrului multifuncțional, în concordanță atât cu cerințele societății cât și cu nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea acestora.

Prin implementarea proiectului sus menționat va fi îmbunătățit accesul populației defavorizate din mediul rural la infrastructura socială, în vederea promovării incluziunii sociale și reducerii sărăciei.

Principalele lucrări de modernizare și extindere ce se vor realiza în cadrul proiectului sunt reprezentare de reabilitarea termică a clădirii, reparații ale pardoselii și înlocuirea sistemului de încălzire a  clădirii centrului multifuncțional. Toate aceste lucrări sunt realizate cu scopul de a spori confortul celor prezenți în clădire. Implementarea proiectului va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin furnizarea serviciilor sociale adaptate grupurilor vulnerabile, de asemene va reduce gradul de sărăcie în rândul populației din comunitate, toate aceste aspecte ducând la creșterea încrederii populației în autoritățile locale.

Termenul de finalizare al proiectului este 17.12.2023.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved