Focare de gripă aviară la trei ferme de curcani din Brașov

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de păsări, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, cu privire la faptul că, în săptămâna 13.01.2023 – 20.01.2023, prin sistemul de notificare a bolilor la animale (AIDS), au fost notificate următoarele focare/cazuri de influență aviară (gripa aviară) noi: Austria 3 focare, Germania 4, Franța 1, Olanda 1.

În decursul anului trecut (2022), țările care au raportat confirmarea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă au fost: Albania (6), Belgia (9), Bulgaria (20), Cipru, Cehia (17), Germania (93), Danemarca (6), Spania (37), Franța (1577), Croația (3), Ungaria (279), Irlanda (2), Islanda, Italia (48), Moldova (5), Olanda (79), Norvegia (2), Polonia (56), Portugalia (9), România (3), Serbia (3), Slovacia, Irlanda de nord (UK) și Kosovo (3).

În data de 27.01.2023 Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N1 în probele prelevate de la o fermă de curcani, din județul Brașov, cu un efectiv de 65.626 de capete.

În data de 28.01.2023 a fost confirmat un focar secundar de gripă aviară cu subtipul H5N1, la o altă fermă de curcani aparținând aceluiași agent economic din județul Brașov, cu un efectiv de 44.477 de curcani.

Tot în data de 28.01.2023, a apărut o nouă suspiciune de prezență a virusului gripei aviare la o altă fermă de curcani, care aparține aceluiași agent economic din județul Brașov, cu un efectiv de 113.407 de păsări, unde au fost înregistrate mortalități peste limita tehnologică.

Ținând cont de evoluția extrem de agresivă a influenței aviare, D.S.V.S.A. Ialomița recomandă crescătorilor de păsări, instituirea următoarelor măsuri:

La nivelul exploatațiilor nonprofesionale:

 • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice, în special rațele și gâștele; astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 • separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

 • se va evita, prin toate mijloacele, creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, obligatoriu, în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

 • se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

 • se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

 • va fi prevenit contactul cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare;

 • se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare.

La nivelul exploatațiilor comerciale:

 • implementarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate prevăzute în programul propriu, precum și revizuirea acestora acolo unde este cazul;

 • respectarea cu strictețe a programului de vaccinare împotriva bolii de Newcastle și monitorizarea atentă a titrurilor de anticorpi obținute în urma vaccinărilor;

 • supravegherea păsărilor domestice sub raportul gripei aviare prin teste serologice RIHA pentru subtipurile H5/H7.

 • Este obligatorie notificarea, medicului veterinar de liberă practică concesionar și a D.S.V.S.A. Ialomița, cu privire la orice suspiciune de boală, oricărui caz de mortalitate și/sau îmbolnăvire manifestate la păsările aflate în proprietate.

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved