Focar de pestă porcină africană la Făcăeni

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.

Astfel la data de 3 martie 2021 pe raza județului Ialomița evoluează un focar de boală, în exploatații nonprofesionale în localitatea Făcăeni, declarat în data de 4 februarie 2021.

Ținând cont de prevederile Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, ediția IV – 2019, în data de 01.03.2021 au fost stinse oficial 22 focare de pestă porcină africană (21din exploatații nonprofesionale și unu dintr-o exploatație comercială), declarate în localitățile Armășești (2 focare), Nenișori (1 focar), Adîncata (1 focar), Malu Roșu(4 focare), Cotorca (2 focare), Jilavele (3 focare în exploatații nonprofesionale și un focar intr-o exploatație comercială), Urziceni (un focar), Coșereni (un focar), Axintele (2 focare), Fierbinți Tîrg (1 focar), Patru Frați ( 1focar), Fierbinți de Jos (1 focar) și Dridu Snagov (1 focar).

Stingerea celor 23 focare a implicat eforturi deosebite din partea medicilor veterinară de liberă practică imputerniciți cât și oficiali din cadrul D.S.V.V.S.A. Ialomița, precum și a medicilor veterinari din județele Prahova, Ilfov, Buzău și Călărași, deoarece cele 23 focare cuprindeau în zona de protecție sau supraveghere și localități din aceste județe. Astfel în perioada 11-29-02.2021 au fost recoltate un număr de 3936 probe sânge, din care 3843 probe sânge din județul Ialomița și 91 probe din județul Ilfov, care au fost analizate in laborator cu rezultat negativ și s-au examinat clinic un număr de 8589 suine. Menționăm că probele recoltate de medicii veterinari de liberă practică imputerniciți și examinările clinice sunt suportate de la bugetul de stat, implicând un cost de 12,35 lei pentru fiecare suină. In fapt, acest cost este mai mare deoarece la acesta se adaugă și costul kitului de diagnostic folosit în laborator.

În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea, de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine, în urma anchetelor epidemiologice efectuate în focarele de boală identificându-se următoarele neconformități: ascunderea de proprietari a apariției primelor semne de boală; aruncarea cadavrelor de animale la marginea localităților, pe terenuri agricole sau la gropile de gunoi; vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe; efectuarea de tratamente medicamentoase, injectabil, cu persoane neautorizate asupra animalelor ce prezentau semne de boală; hrănirea animalelor cu furaje recoltate din imediata apropiere a zonelor împădurite sau a zonelor în care au fost observați mistreți; nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.).


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved