Focar de pestă porcină africană în satul Bărbătescu

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației pe raza județului Ialomița evoluează un focar de boală în exploatații nonprofesionale în localitatea Bărbătescu, declarat în data de 24 februarie.

Reamintim că în anul curent au fost stinse oficial pe teritoriul județului Ialomița 6 focare de pestă porcină africană (3 din exploatații nonprofesionale și trei din exploatații comerciale), declarate în localitățile Scânteia (2 focare), Căzănești (3 focare) și Gârbovi (1 focar), din județul Ialomița.

În perioada 01.01-15.03.2022 au fost verificate un număr de 104 exploatații nonprofesionale care dețin suine. În urma verificărilor s-a constatat că la un procent de 32 la sută din aceste exploatații nu se respectă normele de prevenire a apariției Pestei Porcine Africane. Principalele neconformițăți identificate au fost: vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe; nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.); deținerea de porcine neidenficate.

În urma controalelor efectuate în exploatații nonprofesionale au fost applicate un număr de 34 sancțiuni contravenționale (29 amenzi în valoare de 30000 lei și 5 avertismente).

În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea de către crescătorii din gospodăriile populației a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine. Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.

DSVSA IALOMIȚA,

COMPARTIMENTUL COMUNICARE

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved