Finalizarea proiectului ”Școala pentru Viață-Program Integrat de acces egal la educație pentru toți copiii din comuna Ciulnița, județul Ialomița”

COMUNICAT DE PRESA

Ciulnița, județul Ialomița

06.04.2021

Comunicat privind finalizarea proiectului

Școala pentru Viață-Program Integrat de acces egal la educație pentru toți copiii din comuna Ciulnița, județul Ialomița”

Comuna Ciulnița, în calitate de beneficiar, împreună cu Școala Gimnazială Ciulnița, Partener 1 și Asociația ”Ajutor Umanitar și Caritabil” Ciulnița, Partener 2, anunță finalizarea proiectului: „Școala pentru Viață- Program Integrat de acces egal la educație pentru copiii din comuna Ciulnița, județul Ialomița”, cod MySmis 106260, proiect desfășurat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Componenta 1- Programul Școala pentru Toți”

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, codul MYSMIS al proiectului 106260

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 3,837,360.23 lei, din care:

  • cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este 61.45731 lei.

Obiectivul general (scopul) proiectului este acela de creștere a accesului la învăţământul ante-preșcolar, preșcolar, școlar primar, secundar de calitate într-un mod egal și nediscriminatoriu pentru 312 copii din comuna Ciulniţa, jud. Ialomiţa, reducerii și prevenirii riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 312 copii din comuna Ciulniţa, jud. Ialomiţa, creșterii calităţii actului educaţional prin dotări, metode formale și non-formale de învăţare în Școala Gimnazială Ciulniţa, județul Ialomiţa și oferirii unei noi șanse de finalizare a studiilor de minim 8 clase pentru 109 adulţi care au abandonat timpuriu școala, iar 50 dintre aceștia vor dobândi o calificare până la finalizarea proiectului.

Principalele activităţi ale proiectului au fost:

  1. Activități cu impact direct asupra FACILITĂȚII ACCESULUI LA EDUCAȚIE SI PREVENIRII PRODUCERII PARASIRII TIMPURII A ȘCOLII;

  2. Activități dedicate IMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE;

  3. Management de proiect și achiziții publice;

  4. Promovare proiect și informare GT;

  5. Activitate transversală aferentă cheltuielilor indirecte.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 36 luni începând cu data de 11.04.2018 până la data de 10.04.2021

Locul de desfăşurare al proiectului: comuna Ciulnița

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

  • îmbunătăţirea ratei de cuprindere în învăţământul antepreșcolar și preșcolar pentru cei 93 de copii de 1-5 ani din comunitatea marginalizată Ciulniţa;

  • prevenirea părăsirii timpurii a școlii în cazul celor 226 de elevi din clasele pregatitoare-VIII de la Școala Gimnazială Ciulniţa (16.5% dintre elevii claselor 0-8 sunt în risc de abandon școlar exclusiv datorită frecvenţei școlare reduse sau chiar repetenţie, abandonului efectiv, iar 45% provin din familii în risc de sărăcie, criteriu asimilat riscului educaţional);

  • dezvoltarea unui program tip „A Doua Șansă” în vederea creșterii ratei persoanelor care reintră în sistemul de educaţie și formare după părăsirea timpurie a școlii (11 adulţi cu varsta de peste 24 ani au absolvit Proramul A Doua Sansa urmare a sprijinului primit prin proiect).

Persoane de contact:

dl. Stelică Gheorghe, Primarul comunei Ciulnita, tel. 0784217987

Tel/fax 0243/218082


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate