Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 50 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Data de începere a proiectului: 23.05.2019. Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023. Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

ANOFM: Măsuri active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități;

ANPDPD: Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

ANPDPD: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

7000 persoane cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă informate, consiliate și mediate în vederea angajării;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Capital Uman 2014-2020 www.fonduri-ue.ro

200 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art.80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

200 spații de muncă adaptate;

1 campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziționarea produselor asistive;

solicitări de decontare a voucherului;

vouchere decontate pentru persoane cu dizabilități non-NEET.

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate. Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au domiciliul pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANPDPD (www.anpd.gov.ro) sau pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro).

Datele de contact beneficiar:

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Str. General Constantin Budișteanu, nr. 28C, Sector 1, București

Tel.: +4(0) 314.338.090/121

E-mail: registratura@anpd.gov.ro

Web: www.anpd.gov.ro

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved