„Educație nonformală în sistem outdoor” în trei școli din Ialomița

Școala cu clasele I-VIII „Ionel Perlea” din comuna Ograda și alte două unități de învățământ preuniversitar din localitățile Sălcioara și Urziceni au depus un proiect în cadrul Programului Operațional cu Capital Uman „Educație nonformală în sistem outdoor”. Proiectul se va adresa unui număr de 321 de elevi din clasele 0 și a X-a și 40 de cadre didactice din cele trei unități școlare.

Obiectivul proiectului este de a desfășura activități nonformale cu elevii selectați în sistem outdoor (în afara sălilor de clasă) și să formeze 40 de cadre didactice în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem outdoor (program de formare cu credite profesionale transferabile conform reglementărilor în vigoare, emise de Ministerul Educației). Astfel, în primele 4 luni de proiect vor fi demarate activitățile nonformale cu elevii, după orele de școală, iar în paralel se va desfășura cursul de formare cu cadrele didactice. Din luna a 5-a, cele 40 de cadre didactice formate vor fi angajate timp de 3 luni în proiect ca să pună în aplicare ceea ce au învățat.

Activitățile nonformale vizate în proiect sunt: cercuri de teatru, artistice, de mass-media (ex. cum îmi fac un vlog), de scriere creativă, activități interactive și de autocunoaștere, incluziune și inovare socială, cursuri de bune maniere și responsabilitate socială (ex. protejarea mediului), precum și de aplicare a cunoștințelor științifice dobândite la școală (ex. diverse experimente științifice, observarea naturii etc.).

Trebuie menționat faptul că activitățile de mai sus sunt cu titlu de exemplu, în funcție de interesele elevilor din grupul țintă, acestea urmând a se completa sau modifica.

Elevii participanți la proiect vor fi selectați în funcție de mai multe criterii, printre care risc de abandon școlar și/sau apartenența la grupurile vulnerabile (familii monoparentale, copii cu părinți plecați în străinătate, copii ce provin din familii aflați în risc de excluziune socio-economică, copii ce aparțin minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunități dezavantajate socio-economic), în timp ce la selecția personalului didactic se va avea în vedere experiența profesorilor în lucrul cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității rome și a celor cu nevoi speciale din comunitățile dezavantajate.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni și are o valoare totală de 1.729.722,76 lei.

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved