Două case de tip familial și un centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți se vor construi la Urziceni

 

Prin intermediul unui proiect european, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va construi două case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri fiecare și va deschide un centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți, toate cele trei servicii urmând să se înființeze în municipiul Urziceni. Personalul care va funcționa aici va fi preluat din cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni.

În acest sens s-a impus transformarea unor posturi vacante existente în structura de personal a unității din Urziceni, pentru momentul în care aceste servicii sociale vor fi deschise.

În luna martie a acestui an, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomia nr. 41/26.03.2020, a fost aprobată organigrama și statul de funcții al DGASPC Ialomița. Necesitatea modificării statului de funcții a fost generată de aprobarea participării DGASPC Ialomița în Proiectul „Pași spre viitor: două case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Modificările operate în structura de personal nu duc la majorarea numărului total de posturi prevăzut în 2020, acesta fiind menținut la 646 de posturi, astfel încât instituția să se încadreze în bugetul de venituri și cheltuieli repartizat în acest an.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved