Direcția Silvică Prahova – Ocolul Silvic Ploiești: Anunț public privind dezbaterea publică

Direcția Silvică Prahova – Ocolul Silvic Ploiești anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind evaluarea strategica de mediu pentru planul Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului constituit în U.P. II Gherghița, UP III Varnița, UP IV Zăvoaiele Prahovei, VI Pucheni, VII Drăgănești, Studiu General, , propus a fi amplasat în localitățile Șirna, Tinosu, Balta Doamnei, Gorgota, Gherghița, Mănești, Cocorăștii Colț, Târgșoru Vechi, Brazi, Pucheni, Râfov, Berceni, Dumbrava, Drăgănești, Ciorani, Valea Călugărească, Albești-Paleologu, Județul Ialomița localitatea Adâncata.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova poate fi emiterea avizului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a avizului de mediu. Raportul și memoriul tehnic de prezentare ala amenajamentului, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul Prahova și la sediul Ocolului Silvic Ploiești, Str. Eroilor nr.54 în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 12:00.

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele adrese de internet http://apmph.anpm.ro și  http://ploiesti.rosilva.ro

Dezbaterea publică a raportului privind evaluarea strategica de mediu va avea loc la sediul Ocolului Silvic Urziceni, localitatea Urziceni, județul Ialomița, Strada Aviator Jipa Ionescu nr. 69  în data de 04.08.2022, începând cu orele 14:00..

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul Prahova până la data de 02.08.2022.

Șef Ocol,

ing.Anhel Octavian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved