Dialog neconvențional printre… gratii între conducerea Asociației CAR Invățământ Slobozia și păgubiții săi

* Membrii și creditorii Asociației CAR Invățământ Slobozia cer schimbarea conducerii instituției pe fondul nerespectării în mod repetat a prevederilor legislației în vigoare * Accesul in interiorul sediului este permis doar anumitor persoane * De doi ani, în perioada 2020 – 2022, Consiliului Director refuză convocarea Adunării Generale Ordinare * Consiliul Director nu a înformat membrii asociației de faptul că în vara anului 2021 CAR Invățământ Slobozia a fost dezafiliat de către UNCARSR * Două locații pentru depunerea cererilor de convocare a Adunării Generale Extraordinare: Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, bl. I 10, magazin TELMOB, lângă Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei” și Bulevardul Matei Basarab, nr. 16, ansamblul Peco.

După mai bine de 2 ani și 6 luni de la debutul scandalului din jurul CAR, nu există o perspectivă clară a recuperării banilor de către membrii sau creditorii acestei instituții. Mai mult decât atât, situația financiară a CAR este incertă iar Consiliul Director refuză să comunice în mod deschis și transparent cu membrii sau creditorii asociației.

În ceea ce privește comunicarea conducerii CAR cu persoanele păgubite, aceasta se realizează doar prin gratiile de la ferestrele sediului CAR, ușa de acces fiind încuiată pentru toate persoanele care își doresc să se intereseze de situația propriilor bani. Accesul in interiorul sediului se realizează cu foarte mare dificultate și este permis doar anumitor persoane. Toate aceste lucruri nu fac decât să accentueze incertitudinea membrilor privind recuperarea banilor și suspiciunea acestora în ceea ce privește posibile fraude interne.

Actuala conducere a Asociației CAR Învățământ Slobozia a încălcat în repetate rânduri prevederile legislației în vigoare. Încă de la începutul acestui scandal au fost persoane favorizate în recuperarea banilor, în timp ce foarte multe persoane cu cereri de recuperare a banilor înregistrate încă din anul 2020 nu au recuperat nicio sumă de bani. Chiar dacă în statutul CAR este precizat faptul că instituția trebuie să asigure aceleași drepturi și obligații pentru fiecare membru, modul de restituire a banilor confirmă contrariul.

Anual, Consiliul Director avea obligația să convoace Adunarea Generală Ordinară pentru a prezenta, printre altele, situația financiară a CAR, raportul de activitate al Consiliului Director, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. În schimb, în perioada 2020 – 2022, Consiliului Director a încălcat obligația de a convoca Adunarea Generală Ordinară până la finele trimestrului I al fiecărui an. Astfel, persoanele păgubite nu cunosc situația reală a CAR și mai mult decât atât li s-a a încălcat dreptul de a participa la adunările generale ale asociației.

Pe fondul acestei situații financiare incerte, Asociația CAR Învățământ Slobozia își desfășoară activitatea fără cenzor din anul 2020. În acest conext, Consiliul Director nu a considerat că încalcă legea și nu a respectat obligația de a convoca în regim de urgență adunarea generală a membrilor pentru a se vota numirea unui nou cenzor. Nepăsarea conducerii CAR a condus, fără îndoială, la deficiențe în activitatea curentă sau la posibile fraude interne prin lipsa persoanei responsabilă cu verificarea respectării legislației în domeniul financiar – contabil și a prevederilor statutului.

Tot în același cadru, Consiliul Director a continuat să ignore membrii, iar în vara anului 2021, în urma dezafilierii CAR de către UNCARSR, Consiliul Director nu a informat membrii CAR cu privire la acest lucru și mai ales cu privire la faptul că activitatea insituției nu mai este supravegheată conform legii 122/1996. Membrii CAR nu cunosc motivele pentru care a avut loc dezafilierea instituției.

În perioada 2020 – 2022, actuala conducere a CAR a justificat imposibilitatea restituirii banilor prin numărul mare (aprox. 300) de cereri de retragere a banilor care au fost depuse în primăvara anului 2020 și prin măsurilor adoptate la nivel național pe timpul pandemiei (acele măsuri de amânare a ratelor nu se aplicau IFN-urilor, iar de pe altă parte majoritatea membrilor provin din instituții ale statului care nu au avut modificări ale veniturilor salariale acordate angajaților). În schimb, aceeași conducere a omis să precizeze faptul că nu s-a preocupat în mod exigent și conform legii de recuperarea banilor acordați cu împrumut în perioada 2007 -2019. Suma totală aferentă acelor contracte de imprumut date în executare silită este de aproximativ 1.500.000 lei. În plus, aceste contracte de imprumut au fost executate silit cu foarte mare întârziere, începând cu anul 2020, chiar dacă în statutul CAR este stipulat faptul că termenul pentru executarea silită a unui rău-platnic nu poate fi mai mare de 3 luni de la restanța înregistrată.

Toate aceste nereguli au avut loc din cauza faptului că activitatea CAR nu se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și pentru că persoanele din conducerea CAR nu au înțeles că sunt direct răspunzătoare de integritatea și siguranța fondurilor sociale. Având în vedere situația actuală a Asociației C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA, membrii activi și creditorii acestei entități au început demersurile pentru convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE!

În acest sens, toți cei care sunt de acord cu deblocarea activității C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT SLOBOZIA pot depune CERERI SCRISE PENTRU CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE în două locații:

* Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, bl. I 10, magazin TELMOB, magazin de telefonie

mobilă, reîncărcare cartele telefonice etc. – lângă Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”

program L-V: 08.30-19.00, S-D: 09.00-12.00;

* Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr. 16, ansamblul Peco, program L-V: 09.00-16.00.

Demersul de convocare a Adunării Generale are ca scop identificarea situației financiare reale a CAR și schimbarea actualei conduceri pentru comiterea de abuzuri și erori grave în gestionarea fondurilor.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved