Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate a fost modificată

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte că, în Monitorul Oficial nr. 174 din 19 februarie 2021 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 203 din 16 februarie 2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Formatul electronic al declarației 112 actualizat, este disponibil pe portalul ANAF și poate fi descărcat accesând următorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html

Reamintim contribuabililor că termenul pentru depunerea declarației este lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile sau trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

Baza legală: Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved