De ce induceţi colegii și poporul în eroare, domnule deputat Rafila?

 

Stoian George-Daniel

Când naziștii au venit să îi ia pe comuniști, n-am scos o vorbă. Nu eram comunist. Când i-au arestat pe social-democrați, am tăcut. Nu eram social-democrat. Când au venit să îi ia pe sindicaliști, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să îi ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea” (Martin Niemöller)

Sunt un om ca toti oamenii, cu bune și cu rele. Cu toate acestea, ma număr printre cei care au învățat, pe calea cea mai grea cu putință, cât de mare este prețul pe care îl plătim atunci când avem o încredere oarbă în specialiști și experți, lăsîndu-i să gândească și să ia decizii în locul nostru, decizii pe care noi trebuie să le luăm și nu ei. O asemenea încredere oarbă ne costă, nu de puține ori, viața celor dragi nouă. (Stoian George-Daniel)

Domnule Deputat Alexandru Rafila,

Doamnelor și Domnilor Parlamentari,

Pe data de 15 februarie 2021, domnul deputat Alexandru Rafila a comunicat public informaţii inexacte și incomplete, într-o manieră profund manipulatoare, pe tema proiectului de Lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România (PLx 399/2017). Menţionăm că, deși subiectul obligativităţii vaccinării este prezentat, de regulă, cu referire numai la obligativitatea vaccinării copiilor, el prevede și vaccinarea obligatorie a adulţilor.

Informaţiile transmise de dl. deputat Alexandru Rafila sunt următoarele:

Aș vrea să stabilim niște lucruri. Nu este vorba despre o lege a vaccinării obligatorii, primul punct. Al doilea punct: această lege nu are nimic în comun cu vaccinarea împotriva noului coronavirus. Asta este o găselniță care n-are niciun fel de logică și faptul că în proiectul de buget a existat o referință care ar fi putut să pună în legătură vaccinarea împotriva noului coronavirus cu obligativitatea este o eroare majoră care trebuie foarte clar explicată. Această lege, dacă va fi adoptată în forma în care se găsește în momentul de față, va introduce cel mult obligativitatea informării pentru persoanele care nu doresc să-și vaccineze copiii. Cred că să ne informăm este un lucru firesc fiindcă avem o responsabilitate față de copii. Acest lucru trebuie sprijinit și nici nu cred că este un lucru care trebuie politizat, trebuie explicat”[1].

Raportul asupra acestui proiect de lege, transmis plenului Camerei Deputaților de către Comisia pentru Sănătate și Familie, care conţine forma finală a proiectului ce ar urma să fie supus votului Camerei Deputaţilor, contrazice categoric asigurările liniștitoare transmise public de către domnul deputat A. Rafila.

Trebuie reţinut faptul că numai primele 75 de pagini ale acestui document reprezintă forma finală, care ar urma să fie supusă votului.

Toate celelalte pagini ale documentului (pag.76 – pag.240) conțin amendamentele la acest proiect de lege, care au fost respinse, fără nici un fel de justificare, de către Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. Conform afirmaţiilor publice ale d-lui deputat Alexandru Rafila, „Nu este vorba despre o lege a vaccinării obligatorii, primul punct”.

Realitatea este alta. Iată prevederile, lămuritoare, ale textului proiectului de lege: Articolul nr 6 (pag 13) cu amendament:

Art.6.-(1) Vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în C.N.V., aprobat prin hotărâre a Guvernului, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.

(2) Situațiile epidemiologice speciale și grupurile de populație ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii în aceste situații se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea G.T.C.A.V. şi/sau la recomandarea O.M.S.”

Art.13. Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:
a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii, potrivit prevederilor art.6;
b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;
d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului. ”

Art.16. Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii şi Calendarul Naţional de Vaccinare pentru adulţi sunt elaborate şi propuse de G.T.C.A.V. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”. Deci, punctele b, c și d, Art 13 specifică în mod clar care sunt categoriile de vaccinări obligatorii care se aplică inclusiv adulților. Știm cu toții că avem în fiecare an epidemie de gripă, ceea ce înseamnă că după declararea epidemiei prin ordin de ministru, toți cetatenii Romaniei ar fi vaccinați obligatoriu antigripal pe motiv de epidemie (conform punctului b de mai sus).

O altă afirmaţie publică a d-lui deputat Alexandru Rafila este aceasta: „Al doilea punct: această lege nu are nimic în comun cu vaccinarea împotriva noului coronavirus. Asta este o găselniță care n-are niciun fel de logică și faptul că în proiectul de buget a existat o referință care ar fi putut să pună în legătură vaccinarea împotriva noului coronavirus cu obligativitatea este o eroare majoră care trebuie foarte clar explicată”.

Punctul b) al Art 13 îl contrazice categoric pe dl deputat Alexandru Rafila deoarece, după cum se precizează în text, în categoria vaccinărilor obligatorii intră și „vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare”.

In prezent tocmai avem o situație epidemiologică specială ca urmare a declarării pandemiei de Sars-Cov 2 de către O.M.S. Deci, în actualul context epidemiologic, conform pct b) Art 13 toată populaţia României ar fi vaccinată obligatoriu, cu un vaccin aflat în studiu clinic, studiu care va fi finalizat în decembrie 2023. (a se vedea pagina 19 din prospectul oficial al vaccinului anti-covid Comirnaty[3].

Conform punctului c) Art 13, tot personalul medico-sanitar va primi obligatoriu toate vaccinurile care ar urma sa fie stabilite prin HG. Vaccinarea s-ar transforma astfel dintr-un act medical într-un act administrativ. La punctul d) Art 13 poate fi încadrat oricine (vânzători, profesori, ziariști, șoferi, angajați în orice companie sau instituție publică etc).

O altă afirmaţie publică înșelătoare a d-lui deputat Alexandru Rafila este aceasta: „Această lege, dacă va fi adoptată în forma în care se găsește în momentul de față, va introduce cel mult obligativitatea informării pentru persoanele care nu doresc să-și vaccineze copiii. Cred că să ne informăm este un lucru firesc fiindcă avem o responsabilitate față de copii. Acest lucru trebuie sprijinit și nici nu cred că este un lucru care trebuie politizat, trebuie explicat”.

Art 40, lit l cu amendament (pag 41) îl contrazice pe dl deputat Rafila deoarece acest articol stipulează clar că “se  sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi sau reprezentanţii legali în cazul minorului care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii în conformitate cu prevederile lit.f)”;

Acuzația de „încălcare a dreptului copilului la sănătate” poate provoca aceleași consecinţe ca și acuzatia de neglijență medicală. Sub acuzația de încălcare a dreptul copilului la sănătate, D.G.A.S.P.C. ar putea lua copiii din mijlocul familiei lor, adică s-ar institui un Barnevernet românesc.

Art.68. Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au următoarele obligaţii:
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru informarea privind vaccinările obligatorii;
b) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei, în cazul vaccinărilor obligatorii;
c) să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de comisia judeţeană de vaccinare sau a cea a municipiului Bucureşti. ”

Art 71, alineatul 3, punctul e, subpunctul 2 (pag 72) stipulează clar faptul că se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea obligațiilor prevăzute, printre altele, la Art 68 lit. a)-c), adică pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit a, b și c de la Art 68 (formatul ”a-c” implică și litera b). Așadar, conform proiectului de lege, cei care refuză un vaccin vor fi amendați în mod repetat, cu amenzi de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, de fiecare dată când nu se prezintă la ordin pentru a fi „informați” pe tema vaccinurilor.

Aceleași amenzi repetitive, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, ar urma să fie aplicate părinților și în situația în care, în urma „informarii”, ei decid să refuze în continuare vaccinarea propriilor copii ca urmare (de exemplu) a faptului că nu li s-au prezentat garanții legate de siguranța vaccinurilor atât prin asumarea de către producătorii vaccinurilor a răspunderii civile și penale în cazul apariţiei unor reacţii adverse grave cât și prin asumarea responsabilităţii de către medicul vaccinator (prin declaraţie notarială pe proprie răspundere).

Aceste amenzi repetate și disproporţionate înseamnă obligativitate implicită, iar cetăţenii care nu vor accepta toate vaccinurile impuse prin H.G. vor fi aduși de stat în stare de faliment, după care D.G.A.S.P.C. va putea lua copiii din mijlocul familiei lor pe motiv că părinții, falimentați de stat, nu vor mai avea resurse financiare pentru a-i îngriji. Falimentarea părinților și smulgerea copiilor din familie ar urma să se facă, evident, în numele „interesului superior” al copilului.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, considerăm că vaccinarea, ca orice act medical, trebuie să fie disponibilă, dar nu obligatorie, un serviciu medical pe care orice cetăţean să fie liber să-l acceseze, sau nu, dacă nu dorește. Impunerea prin Lege a vaccinării obligatorii ar transforma Statul Român în stăpânul corpului nostru și al corpului copiilor noștri. Asta ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri de aici înainte?

 

Guvernul României nu a cerut niciun fel de garanții pentru a-și proteja cetățenii și a acordat imunitate firmelor producătoare ale vaccinului

Domnule deputat Alexandru Rafila, ca părinţi avem dreptul și responsabilitatea să ne asigurăm că vaccinurile care le sunt administrate copiilor (cu acordul informat și neviciat al părinților lor) sunt sigure! Nu ni se poate cere/impune să considerăm a priori vaccinurile ca fiind sigure cât timp producătorii de vaccinuri refuză să își asume în scris răspunderea civilă și penală pentru siguranța propriilor lor vaccinuri. Cu atât mai mult nu ni se poate cere/impune să considerăm a priori vaccinurile ca fiind sigure în contextul epidemiologic actual, când guvernul României nu a cerut niciun fel de garanții pentru a-și proteja cetățenii, dar a acordat în schimb imunitate firmelor producătoare. De ce ar trebui să credem fără rezerve autorităţile în condiţiile în care am fost martorii unui lung șir de abuzuri comise de aceste autorităţi în ultimele luni?

De asemenea, am asistat cu toţii la o campanie de promovare a vaccinării anti-covid în cursul căreia au fost transmise populaţiei informaţii înșelătoare contrazise chiar de conţinutul prospectului vaccinului, lucru foarte ușor de constatat. Increderea populaţiei în vaccin nu se construiește prin impunerea dictatorială a vaccinării. Acest lucru nu face decât să sporească neîncrederea.

Considerăm că este necesară amendarea proiectului privind legea vaccinării obligatorii

– Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea(în baza Art. 22, 23, 26, 34 din Constituția României , Art. 61, 64 și 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil, Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, Art. 374(3), 376(1) și 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăți).

Domnule deputat Alexandru Rafila, prin informațiile inexacte și manipulatoare pe care le-aţi transmis pe tema proiectului de Lege a vaccinării obligatorii, contribuiţi la distrugerea încrederii pe care populația o mai are în dumneavoastră ca medic și ca parlamentar P.S.D.

Atitudinea dumneavoastră denotă un profund dispreţ nu numai faţă de cetăţenii care v-au instalat prin votul lor în fotoliul de deputat, ci și faţă de colegii dumneavoastră parlamentari, pe care îi dezinformaţi cu scopul evident de a le vicia votul. Ne întrebăm dacă furnizarea de informaţii false nu constituie și infracţiune în acest context. Cetăţenii României așteaptă ca raportul final să fie retrimis Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților pentru dezbaterea transparentă a tuturor amendamentelor în ședință publică (nu cu ușile închise, ca în data de 2 martie 2020, în biroul d-lui deputat Buicu Corneliu-Florin), de față cu presa și reprezentanții O.N.G.-urilor care doresc să participe.

Votat în forma actuală, acest proiect de lege ar da statului posibilitatea ca, prin constrângere, să vaccineze toată populaţia (adulţi și copii) cu orice vaccinuri   și oricâte vaccinuri ar hotărî statul, încălcând orice drepturi individuale, fără ca cetăţeanul să aibă posibilitatea să se împotrivească și să-și exercite dreptul de a decide. Sperăm că politicienii pe care poporul român i-a mandatat ca să-l reprezinte vor înţelege necesitatea amendării acestui proiect de lege care, altminteri, ar pune capăt libertăţii individuale și ar marca începutul dictaturii medicale prin implementarea unei periculoase, degradante și umilitoare vaccinări obligatorii.

Stoian George-Daniel,

Membru in Consiliul Director al Asociației Pro Decizii Informate, Membru in Asociația Alianța Părinților

Prof. Olimpia Popa,

Director Departament Educaţie-Sănătate în cadrul Asociației Alianța Părinților

Aranjament grafic – I.M.

––––––––––––––-

[1] Sursa: februarie 2021https://www.dcnews.ro/rafila-despre-legea-vaccinarii-si-obligativitatea-imunizarii-nu-are-nimic-in-comun-este-o-eroare-majora_802033.html – 15 

[2] http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2020/rp399_17.pdf

[3] https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_ro.pdf

[4] Sursa – De ce vă induceţi colegii în eroare, domnule deputat Rafila? – Luptă pentru viața ta! (wordpress.com – 17 februarie 2021


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved