Dacă n-am avut parte de parcare subterană în fața Prefecturii, facem parcări pe… Răzoare

 

În toate orașele din România problema parcărilor se acutizează, atât în ceea ce privește găsirea unui loc permanent (parcare de reședință), cât și temporar (parcare public). Timpul necesar găsirii unui loc de parcare crește exponențial odată cu creșterea gradului de motorizare și al nevoilor de deplasare ale cetățenilor, conducând, implicit, la creșterea poluării mediului urban și la congestii de trafic. Această caracteristică generală a aglomerărilor urbane este valabilă și în Slobozia, problemele fiind accentuate și de existența unor instituții județene, care conduc la atragerea unui trafic suplimentar, reprezentat de vehiculele din afara localității, ale căror utilizatori doresc să acceseze serviciile sociale, administrative, culturale sau bancare ale Municipiului. Problemele existente în privința parcării și cererea mare de locuri de parcare la nivelul municipiului este evidențiată în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, ca urmare a prelucrării datelor obținute prin studiul primar în rândul cetățenilor: lipsa parcărilor pentru autoturisme este identificată de locuitori ca principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului.

În Slobozia există la ora actuală două facilități de parcare, respectiv parcări rezidențiale: locuri de parcare amenajate în cvartalele de locuințe colective (destinate parcării de reședință) și parcări publice: locuri de parcare amenajate pe stradă. În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slobozia au fost identificate 3.881 de astfel de locuri de parcare.

Pe lângă aceste parcări publice amenajate există spații în care este permisă parcarea, în lungul arterelor principale sau secundare ale orașului. Conform informațiilor extrase din PMUD, în prezent, parcarea în zona centrală este gratuită, precum și în alte zone aferente dotărilor de interes.

Așadar, autoritatea locală municipală a identificat pe strada Răzoare, la nr. 2A (zona Sudului) un teren în suprafață de 7.180 de metri pătrați și, tot acolo, un lot cu o suprafață de teren de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Astfel, prin identificarea celor două zone în intravilanul Municipiului Slobozia, se dorește amenajarea a două parcări care să corespundă din punct de vedere urbanistic și funcțional scopului pentru care sunt propuse, respectiv preluarea unui număr cât mai mare din autoturismele parcate în prezent pe bulevardul Chimiei și bulevardul Matei Basarab.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința Consiliului local al Municipiului Slobozia care a avut loc la sfârșitul lunii iunie.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved