CS Școlar Slobozia: Anunț solicitare aviz de mediu

Subscrisul CLUB SPORTIV ȘCOLAR SLOBOZIA, având sediul în jud. Ialomița, municipiul Slobozia, str. Alea Stadionului nr. 5, titular al Planului Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2», situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, Aleea Școlii nr. 2, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare

a primei versiuni a planului și depunerii solicitării la APM Ialomița pentru obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Informații privindpotențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud. Ialomița în zilele de luni-joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului interesat se primesc în scris la APM Ialomița, în termen de 15 zile de la data publicării ultimului anunț.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved