CONVOCATOR S.C. TRANSMAR IALOMITA S.A.

Administratorul unic al Societății Comerciale TRANSMAR IALOMITA S.A., cu sediul social în strada Filaturii nr. 12, Slobozia, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/158/1991, având CIF RO 2073076, dl. Popescu Marian, în temeiul Art. 113 și Art 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale astfel cum a fost modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

societății pentru toți acționarii înscriși în Registrrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 01.10.2021, la data de 01.11.2021, ora 10:00 la Slobozia, strada Filaturii nr. 12, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea și discutarea modului de rambursare a creanței pe care acționarul majoritar o deține împotriva Societății, având în vedere cererea pe care acesta a înaintat-o societății.

  2. Renunțarea la dreptul de proprietate asupra suprafeței de 856 mp reprezentând cota-parte indiviză din terenul proprietate al societății, situat în Fetești, strada Călărași nr. 503B, în favoarea UAT Fetești.

  3. Separarea unui drum de acces în cadrul Lot nr. 2 și Lot nr. 1, proprietăți ale societății, situate în Slobozia, strada Filaturii, nr. 12.

Acționarii pot face în scris propuneri adersate administratorului pentru completarea ordinii de zi conform prevederilor legale înainte de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarea se reprogramează pentru data de 02.11.2021, ora 10.

Administrator unic,

Popescu Marian

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved