CONVOCATOR „LECOMS” – SOC.COOP Slobozia

Consiliul de Administrație al LECOMS” – SOC.COOP Slobozia

CONVOACĂ

Adunarea Generală a membrilor cooperatori

în data de 27.04.2022, ora 08.30, în spațiul societății din incinta Autoservice, Șoseaua București – Constanța nr. 48, având următoarea ordine de zi:

1. Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2021;

2. Aprobarea bilanțului contabil și repartizarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul fiscal 2021;

3. Raportul comisiei de cenzori;

4. Aprobarea contractelor de închiriere și asociere;

5. Modul de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

6. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

7. Programul de investiții și modernizări pe 2022;

8. Sistemul de salarizare 2022;

9. Proiect de divizare parțială a cooperativei;

10. Vânzări active;

11. Diverse

Președinte,

Virgil Cange

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved