Convocator Adunarea Generală a „LECOMS” – SOC.COOP. Slobozia

Consiliul de administratie a „LECOMS” – SOC.COOP. Slobozia convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori în data de 31.03.2023, ora 8,30 în spaţiul societăţii din incinta “Autoservice”, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2022;

2. Aprobarea bilanţului contabil şi repartizarea contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul fiscal 2022;

3. Raportul comisiei de cenzori ;

4. Aprobarea contractelor de inchirie şi asociere;

5. Modul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

6.Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2023;

7. Programul de investiţii şi modernizări pe 2023;

8. Sistemul de salarizare 2023;

9. Probleme economice si organizatorice;

10. Diverse.

Presedinte,

Ing. Virgil Cange

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved