CONVOCATOR A.G.A. TRANSMAR IALOMITA

Administratorul unic al Societății Comerciale TRANSMAR IALOMITA S.A., cu sediul social în strada Filaturii nr. 12, Slobozia, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/158/1991, având CIF RO 2073076, dl. Popescu Marian, în temeiul Art. 111 și Art 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale astfel cum a fost modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

societății pentru toți acționarii înscriși în Registrrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 19.10.2023, la data de 20.11.2023, ora 10:00 la Slobozia, strada Filaturii nr. 12, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea unui schimb de terenuri între SC Transmar Slobozia SA și Unitatea Administrativ Teritorială Slobozia

SC Transmar Ialomița va ceda suprafața de 2415 mp formată din loturile identificate prin: număr cadastral 40596 în suprafață de 198mp, 40803 în suprafață de 105mp și 40594 în suprafață de 2112mp situată în Slobozia, str. Filaturii, nr.32 și o diferență de preț rezultată din evaluare de 9.000 lei.

Acționarii pot face în scris propuneri adresate administratorului pentru completarea ordinii de zi în cel mult 15 zile după publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarea se reprogramează pentru data de 21.11.2023, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.10.2023, ora 10.00 la Slobozia, strada Filaturii, nr. 12.

Administrator unic,

Popescu Marian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved