Convocare Ședință Ordinară CJ Ialomița

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.10.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 10.09.2021;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 23.09.2021;

c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 01.10.2021.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1) proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”;

2) proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECO 2009 S.R.L.;

3) proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”;

4) proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Feteşti, Municipiul Urziceni şi Oraşul Ţăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID – 19”;

5) proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2021;

6) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2021;

7) proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 31 din 28.03.2014 privind desemnarea persoanei care să efectueze înregistrarea şi raportarea datoriei publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

8) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;

9) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;

10) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;

11) proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

12) proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

13) proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

14) proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022;

15) proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;

16) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;

17) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;

18) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”;

19) proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”;

20) proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;

21) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;

22) proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;

23) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”;

24) proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”;

25) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”;

26) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”;

27) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”;

28) proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”, cu completările ulterioare;

29) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”;

30) proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”;

31) proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 33544 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia” din domeniul public al județului Ialomița;

32) proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul privat al Comunei Vlădeni a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în intravilanul Comunei Vlădeni, înscris în CF nr. 22574;

33) proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de Administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia.

III. Diverse

Solicitările Primăriei Maia și Primăriei Mărculești în vederea exprimării acordului de principiu cu privire la acordarea temporară a dreptului de administrare asupra unor tronsoane de drumuri județene.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved