Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Feteşti

În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, în data de 30.06.2022, ora 16:30 sunteţi invitat(ă) la şedinţa ordinară a

Consiliului Local al Municipiului Feteşti, ce va avea loc la Galeriile de Artă LUMINA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 15.06.2022.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești și modificarea Listei obiectivelor de investiții preconizate a se realiza din venituri proprii și finanțate în anul 2022

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L.nr. 101/02.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatelor de funcţii pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Feteşti

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a vânzării apartamentului situat în Feteşti, strada Armatei, nr. 10, bl.T12, sc.B, et.4, ap.32, către actualul chiriaş, domnul Ipate Barbu-Gogu

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10320/ 02.07.1997 pentru terenul în suprafață de 46,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 575C, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.IVAN COM SRL

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 58/27.04.2022 privind aprobarea închirierii prin încredințare directă pe o durată de 12 luni de la data începerii lucrărilor și accesul asupra terenului în suprafaţă de 21.146,3 mp, către SC CONPET SA, pentru realizarea obiectivului investițional ”ÎNLOCUIRE FIRE LEGĂTURĂ

TRAVERSARE DUNĂRE C1-C2 ȘI BRAȚ BORCEA C3-C4” –SUBTRAVERSARE DUNĂRE ȘI BORCEA A ȚIȚEIULUI TRANSPORTAT PRIN CONDUCTELE CONSTANȚA-BĂRĂGANU 14”, 20”, 28”

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

8. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.61/27.04.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.14077/19.11.1996 pentru terenul în suprafață de 167,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 587A, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către S.C.CONDAVISIA SRL

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.62/27.04.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.75/09.01.2013 pentru terenul în suprafață de 37,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B, lot 1, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către Petcu Fănica Nicoleta

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

10. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.63/27.04.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3851/08.04.2014 pentru terenul în suprafață de 44,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 589B, lot 2, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către Petcu Fănica Nicoleta

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

11. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local Feteşti nr.64/27.04.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.10682/14.07.2011 pentru terenul în suprafață de 106,00 mp situat în municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 575B, lot 8, Piațetă Gară, aferent spațiului comercial deținut de către Zaharia Nicolae

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2022

-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

13. Diverse.

Primarul Municipiului Fetești,

Laurențiu Georgică ȘONCHERECHE

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved