CONVOCARE AGA S,C. COMTRANS SLOBOZIA

Consiliul de administrație al S.C. Comtrans S.A. Slobozia convoacă

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor

pentru data de 27.11.2023, ora 10, la sediul societății din Slobozia, strada Amara nr. 17, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 30.10.2023.

Adunarea generală a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea obtinerii unui credit necesar pentru sustinerea activitatii curente a societatii de la banca FIRST BANK SA Sucursala Calarasi o facilitate de credit Overdraft OPTIMM in suma de maxim 100 000 lei.

Presedintele Consiliului de administrație al S.C.Comtrans S.A. Slobozia,

Nedelcu Florin

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved