Convocare Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Societății Cooperative CONSUMCOOP Scânteia

 

CONSUMCOOP SCÂNTEIA

Comuna Valea Ciorii, județul Ialomița

 

În temeiul prevederilor nr. 1/2005 și a actului constitutiv al Societății cooperative de consum, Administratrorul unic

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară

a membrilor cooperatori la sediul societății cooperative pentru data de 22.07.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorului unic;
 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Cenzorului;
 3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modului de repartizare a profitului;
 4. Descărcarea de gestiune a Administratorului;
 5. Adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pentru anul 2020:
 6. Aprobarea primirii/retragerii de noi membri cooperatori;
 7. Adoptare/aprobare măsuri privind actualizarea datelor personale ale membrilor coperatori, precum și acordul privind preluarea datelor cu caracter personal în vederea depunerii declarației conform Legii 129/2019 privind prevenirea și combatrerea spălării banilor și finanțării terorismului;
 8. Aprobarea bunurilor aparținând societății cooperativce care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii sau înstrăinării pe parcursul anului 2020;
 9. Alegerea delegaților la Adunarea Generală a Asociației UJCC Ialomița și Federalcoop;
 10. Desemnarea unei persoane să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului eventualele modificări statutare;
 11. Desemnarea unei persoane să deschidă și să administreze cont la bancă;
 12. Diverse.

În cazul în care nu sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 36, alin 1, Adunarea Generală se va întruni la o a doua convocare, conform art. 36, alin. 2, în ziua următoare la aceeași oră și la aceeași locație (în data de 23.07.2020, ora 10.00).

Administrator unic,

Burlacu Geanina-Anișoara


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved