Convocare Adunarea Generală extraordinară Consumcoop Scânteia

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic, convoacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 15.09.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi:

  1. Majorarea capitalului social;

  2. Diverse

In cazul in care, nu sunt intrunite cerintele prevazute la art. 36, alin 1, Adunarea Generala se va reconvoca pentru fiecare din zilele următoare, conform 36, alin 3, în ziua următoare, la aceeași oră și aceași locație până la atingerea cvorumului legal statutar, conform 36, alin 3.

Administrator unic,

Burlacu Geanina-Aniṣoara


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved