Contractul de închiriere cu clauze

Muzeul Naţional al Agriculturii prezintă:

Contractul de închiriere cu clauze

În patrimoniul Muzeului Național al Agriculturii, fondul Stoianovici, există un lot de documente ce au aparținut lui Ion Poenaru-Bordea, senator de Ialomiţa, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Printre contractele de proprietate, acte privind evoluţia şcolară şi în carieră, există un act cu titlul de contract. Acesta este un contract de închiriere a unui teren, în apropierea oraşului Călăraşi. Actul este scris pentru a aduce lămuriri asupra unor termeni şi condiţii ale unui acord precedent, realizat verbal. Poenaru-Bordea, proprietarul terenului, închiriază lui Maűjer cinci stânjeni aflaţi „în faţa caselor Preotului Gheorghe Mitulescu”, care i-a cumpărat „acum de curând de la succesorii decedatului Stănic Poenar Bordea”.

Astfel prezintă data de la care este contractul valid, 23 aprilie 1873, timpul de închiriere: 4 ani şi modul de plată a chiriei. În loc de o sumă de bani, chiriaşul va construi o locuinţă cu 2 odăi şi alte acareturi de trebuinţă, în locul indicat de proprietar: „clădirea vorbită s-o facă pe aceşti cinci stânjeni ce îi închiriez în modul acesta şi acolo unde îi voi da eu consimţimântul meu”, adică la hotarul de răsărit, poziţionată în partea de est a terenului. Începerea construcţiei se făcea „la împlinirea termenului vorbit”. Se mai aminteşte că aceste noi construcţii vor rămâne proprietarului de drept al terenului, după încetarea valabilităţii contractului, „în stare bună şi fără niciun drept la vreo despăgubire”. Contractul este semnat atât de proprietar, cât şi de chiriaş, dar numai după consemnarea numărului de exemplare originale, două la număr.

Actul este oficializat prin prezenţa hârtiei personalizate a Judecătoriei Ialomiţa, prin ştampilă şi filigranul, însemnele, fabricii de hârtie a vremii.

Clauzele trecute în acest contract de închiriere ne arată multiplele posibilităţi de a închiria un teren din proprietatea personală şi termenii legali, la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1873.

Muzeograf Andreea Panait


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved