CONSUMCOOP SCÎNTEIA: CONVOCATOR

În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 28.04.2022, ora 14.00, având următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Administratorului unic;

  2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului Cenzorului;

  3. Dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale şi stabilirea modului de repartizare a profitului;

  4. Descărcarea de gestiune a administratorului;

  5. Alegerea delegaṭilor la Adunarea Generală a Asociaṭiei UJCC Ialomiṭa ṣi Federalcoop.

In cazul in care nu sunt intrunite cerintele prevazute la art. 36, alin 1, adunarea generala se va intruni la a doua convocare, conform 36, alin 2, în data de 29.04.2022, ora 14:00.

Administrator unic,

Burlacu Geanina Aniṣoara

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved