Consiliul Local Fetești a aprobat proiectul de extindere a rețelei de gaze naturale în municipiul Fetești și în comuna Stelnica

Consilierii locali ai Municipiului Fetești s-au întrunit săptămâna trecută într-o ședință extraordinară, în cadrul căreia au aprobat un proiect de hotărâre care vizează extinderea rețelei de gaze naturale în municipiul Fetești și în comuna Stelnica, ca urmare a unei solicitări din partea Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM).

Mai exact, a fost schimbată titulatura proiectului așa cum prevede Ghidul solicitantului POIM.

Proiectul “Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, Județul Ialomița” a fost depus la sfârșitul anului trecut, în vederea accesării de fonduri europene și se află în etapa de evaluare. Conform procedurilor, în această etapă sunt solicitate clarificări pe care Primăria Fetești le va transmite conform termenelor stabilite.

Proiectul prevede realizarea unei rețele în lungime totală de 120.563 de metri (95.089 metri la Fetești, respectiv 25.474 metri la Stelnica) și cuprinde 5.166 de branșamente din care 4.501 sunt la Fetești.

Valoarea totală a proiectului este de 135.608.816,98 lei inclusiv TVA, din care 116.008.740,59 lei sunt pentru Fetești, investiția urm\nd a se realiza prin Programul Operațional Investiții Mari 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.2.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved