Consiliul Județean Ialomița, la ceas aniversar

Joi, 28 aprilie 2022, în Sala „Europa” a Consiliului Județean Ialomița a fost organizat un eveniment prin care a fost marcată împlinirea a 30 de ani de administrație publică județeană. În anul 1991 Parlamentul României a adoptat legea administrației publice locale prin care se înființau consiliile județene. Un an mai târziu, în aprilie 1992, era înființat Consiliul Județean Ialomița. La început mai timid, apoi din ce în ce mai pregnant (îndeosebi după aderarea României la Uniunea Auropeană) activitatea aleșilor județeni și ai aparatului executiv al Consiliului Județean și-a pus amprenta asupra dezvoltării județului, iar azi numai cine nu vrea să vadă nu vede marile schimbări de care au avut parte infrastructura județeană, dar și a comunităților locale, atât în mediul urban cât și rural. Au fost realizate investiții în infrastructura rutieră, construirea, modernizarea sau reabilitarea școlilor și grădinițelor, reabilitarea lăcașelor de cult, reabilitarea termică a clădirilor publice, modernizarea iluminatului public, au fost înființate și dezvoltate rețele de apă, canalizare și gaze prin investiții cofinanțate de Consiliul Județean sau prin accesarea proiectelor europene.

SONY DSC

La evenimentul de săptămâna trecută au participat reprezentanți ai administrației județene din ultimii 30 de ani, primari, reprezentanți ai instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean, mass-media și alți invitați. Nota bene, întâlnirea s-a bucurat de prezența Prea Sfinției Sale Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

În acest cadru solemn, au fost decernate plachete, medalii și diplome pentru activitatea depusă în serviciul cetățenilor județului: foști președinți ai Consiliului Județean, consilieri județeni, foști vicepreședinți, foști secretari.

În a doua parte a evenimentului cei prezenți au asistat la un frumos spectacol artistic, iar în final la o recepție în care, așa cum era de așteptat, s-au depănat amintiri de pe parcursul celor treizeci de ani în slujba administrației județene.

SONY DSC

SONY DSC

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved