Consiliul Județean Ialomița este complet! Ultimii trei consilieri județeni supleanți au fost validați în ședința extraordinară

 

13 proiecte de hotărâre au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița care s-a desfășurat vineri, 18 noiembrie. Primul proiect a vizat depunerea jurământului de consilierii județeni supleanți ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Ialomița, respectiv Ion Dinulescu din partea PSD, Elena Mitran și Moraru George Cristian, consilieri județeni din partea Partidului PRO România. Totodată, au fost completate comisiile de specialitate ale Consiliului Județean, după cum urmează: Ion Dinulescu (PSD) în Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilitate, Elena Mitran (Pro România) în Comisia de învățământ, cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă și relații externe, George Cristian (Pro România) în Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie.

A fost aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare pe anul 2021, după cum urmează: grâu – 0,70 lei/kg, orz + orzoaică – 0,70 lei/kg, rapiță – 1,67 lei/kg, floarea soarelui – 1,39 lei/kg, porumb – 0,68 lei/kg. De asemenea, a fost aprobat prețul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiste în cuantum de 30 lei/tonă.

De votul consilierilor a trecut și proiectul privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”.

De asemenea, a mai fost aprobat costul mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, pentru anul 2021, după cum urmează: pentru persoane dependente – 4415 lei/lună/beneficiar; pentru persoanele semidependente – 2876 lei/lună/beneficiar; pentru persoanele independente – 2.840 lei/lună/beneficiar.

Prin unanimitate de voturi (de fapt, toate proiectele au fost trecute cu umanitate de voturi) au trecut și următoarele proiecte:

* proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;

* proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV (preliminat), anul 2020;

* proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2021;

* proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

* proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

* proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”

* proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Ialomița.

Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi s-a referit la stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc luni, 28 decembrie.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved