Consiliul Județean Ialomița: Anunț participare finanțare nerambursabilǎ Legea nr. 350/2005

 1. Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776.

 2. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ:

 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.12 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023;

 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 28.02.2023;

 1. Solicitanții pot fi: persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului.

 1. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități, din cadrul acestuia nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează propunerea, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 1. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023.

Suma de 550 000 lei, aprobată pentru anul 2023, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

 • Sănătate și educație antidrog: 50 000 lei

 • Educație: 100 000 lei

 • Cultură, culte și religie: 100 000 lei

 • Protecția mediului: 50 000 lei

 • Sport: 200 000 lei

 • Promovarea turistică a județului Ialomița: 50 000 lei

 1. Durata programului: anul 2023

 1. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 20.04.2023, ora 16.00, la registratura autorității finanțatoare.

 1. Solicitarea finanțǎrii nerambursabile: documentația de solicitare a finanțǎrii nerambursabile, constȃnd ȋn Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare poate fi descǎrcatǎ de pe site-ul: http://cjialomita.ro.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 46 din 10 martie 2023, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved