Consilierii județeni au aprobat în unanimitate proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august

Consiliul Județean Ialomița s-a întrunit luni, 30 august 2021, în ședință ordinară, pentru aprobarea a 18 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi, suplimentată cu încă două proiecte care au vizat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova, precum și a proiectului de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de Administrație al SC Urban SA Slobozia.

Printre acestea s-au regăsit proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 a vizat aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare și proiectul de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 referitor la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021.

SONY DSC

Un alt proiect de hotărâre suspus dezbaterii consilierilor județeni a privit acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”.

Prin promovarea acestui proiect, Consiliul Județean ialomița dorește să sprijine actul educațional din unitățile de învățământ preuniversitar de stat ialomițene, acordând stimulente financiare elevilor și profesorilor din școli sau licee, indiferent de tipul de învățământ care au obținut premiul I la olimpiadele județene sau la faza regională a olimpiadelor la disciplinele muzică și religie și la faza județeană la olimpiada corală. Ca o regulă generală, performanța individuală este recompensată cu 500 de lei pentru elevii care au obținut locul I/medalia de aur și aceeași sumă pentru cadrul didactic îndrumător, iar în cazul echipajelor, fiecărui elev i se acordă suma de 100 de lei și cadrului didactic îndrumător al echipei 500 de lei”, a explicat Adrian Ionescu, secretarului județului Ialomița.

SONY DSC

Totodată, a fost suspus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița proiectul de hotărâre privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400”. Administrația publică județeană are în derulare proiectul de modernizare a drumului județean DJ 201 tronson Orezu (intersecție DJ 201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate). Din „Studiul de coexistență LEA 400 KV București Sud-Gura Ialomiței cu DJ 201” a reieșit faptul că, la kilometrul 41+400 al drumului județean, un stâlp nu respectă distanța minimă legală pe orizontală față de axul drumului, respectiv de 20 de metri. Potrivit prevederilor Ordinului ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, în cazul în care nu se pot respecta distanțele minime pe orizontală dintre un stâlp și axul drumului, aceste distanțe pot fi micșorate doar cu acordul administratorului drumului, respectiv prin grija Consiliului Județean Ialomița. În aceste condiții, în vederea continuării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 201 în condițiile impuse de studiul coexistență, prin proiectul de hotărâre s-a solicitat o derogare de micșorare a distanței, pe orizontală, dintre stâlpul STMI 254 aflat la kilometrul 41+400 și axul drumului județean, de la 20 de metri la 13,94 metri, derogare care a fost aprobată de consilierii județeni.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței CJ Ialomița s-au mai aflat alte patru proiecte de hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, de aprobare a asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline, precum și proiectelel de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”, dar și cel privind darea în folosință gratuită ADI „ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița, proiecte care au trecut de votul consilierilor județeni.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu (ieşire din localitate)” a obținut numărul de voturi necesar pentru a fi aprobat.

Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc la sfârșitul lunii septembrie.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved