Concursul județean de creație literară și artă plastică „Dor fără sațiu” a ajuns la ediția XXXII

Biblioteca Municipală „Constantin Țoiu” Urziceni și Casa Municipală de Cultură Urziceni organizează în luna noiembrie ediția XXXII a concursului Județean de Creație literară și artă plastică „Dor fără sațiu”

REGULAMENT

Concursul se adresează tuturor liceenilor din judeţul Ialomiţa, aflaţi la vârsta adolescenţei şi a proiectelor literar artistice și este dotat cu premii.

Concursul se organizează în două secţiuni:

I. Creaţie literară: 1. Poezie 2. Proză scurtă ;

II. Artă plastică: Pictură în ulei, acrilic, guaşe sau tempera.

Creatorii vor intra în concurs cu 5-7 poezii sau 1-3 lucrări în proză, pentru creație literară. Pentru secţiunea artă plastică, creatorii vor intra în concurs cu 1-3 lucrări (picturi) pe pânză sau carton. Dimensiuni standard (format A4 sau A3), indiferent de tema aleasă.

Tema concursului: LA ALEGERE

Lucrările la secţiunea creaţie literară vor fi trimise, până la 01 noiembrie 2023, prin poșta electronică la adresa: bibliotecaurziceni51@gmail.com şi se va ţine cont de următoarele criterii:

– au un singur autor şi sunt scrise în limba română;

– vor fi redactate în WORD(format .doc sau .docx), fontul folosit Time New Roman de mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5;

– au un titlu relevant şi o dezvoltare originală a temei alese;

– respectă regulile de ortografie şi punctuaţie ale limbii române;

– respectă structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins şi încheiere;

– lucrările în care sunt inserate compilaţii de fragmente care nu aparţin concurenţilor sau provin din alte surse sau autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat şi vor fi excluse din concurs.

La secţiunea artă plastică, lucrările vor fi trimise prin poștă, sau pot fi depuse la sediul Casei Municipale de Cultură, str. Calea Bucureşti, nr. 27, Urziceni, jud. Ialomiţa, cod 925300 până la 01 noiembrie 2023, data poştei,

Lucrările vor fi semnate și vor conține:

– numele şi prenumele concurentului; data naşterii;

– adresa; număr de telefon.

– clasa şi denumirea liceului; participări la alte concursuri de profil.

Criteriile de evaluare a lucrărilor

Evaluarea creaţiilor literare va fi făcută de un juriu format din scriitori ialomiţeni consacraţi, profesori de literatură şi personalităţi culturale din judeţ.

Juriul evaluează lucrările prezentate de către candidați apreciind următoarele criterii:

a. Încadrarea în tema propusă;

b. Respectarea formulării propozițiilor dezvoltate;

c. Respectarea regulilor de scriere ortografică și a semnelor de punctuație.

Juriul este format din următorii membri: Ion Văduva – președinte, Ana Maria Badea – membru, Titi Damian – membru, Nicolae Petrache – membru

Juriul examinează lucrările prezentate conform criteriilor stabilite și desemnează câștigătorii Concursului. Rezultatele Concursului se vor înscrie într-un proces-verbal, semnat de către membrii juriului.

Date cu caracter personal şi drepturi de autor:

* Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord ca datele sale cu caracter personal precum și orice alte date, puse la dispoziția sau transmise Organizatorilor cu ocazia înscrierii în Concurs și/sau cu ocazia identificării, validării, acordării și înmânării Premiilor:

– să fie incluse în baza de date a Organizatorului;

– să fie prelucrate în orice mod de Organizatori, în vederea îndeplinirii obiectivelor concursului prevăzute de reglementările legale în vigoare.

  • Datele cu caracter personal ale Participanților sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

  • Doar numele și prenumele câștigătorului vor fi făcute publice.

  • Fiecare dintre Participanți, la momentul înregistrării în Concurs, își va da în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (secțiune prezentă în cadrul formularului de înscriere).

  • Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la concurs autorul este de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs, cât şi pentru realizarea unui panou sau expoziţie.

  • Prin trimiterea lucrărilor, participanții declară pe proprie răspundere că lucrarea propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea, traducerea și difuzarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor acorda premii şi menţiuni în bani pentru fiecare secţiune a concursului după cum urmează:

Secţiunea creaţie literară:

 • Premiul ,,Dor fără saţiu’’ – 300 lei

 • Premiul ,,Constantin Ţoiu’’ – 250 lei

 • Premiul ,,Inculeţ Bălan’’ – 250 lei

 • Premiul ,,Anatol Pavlovschi’’ – 250lei

 • Premiul I – 200 lei

 • Premiul II – 170 lei

 • Premiul III – 150 lei

 • Menţiune 100 lei

 • Secţiunea artă plastică:

 • Pictură

 • Premiul I – 250 lei

 • Premiul II – 200 lei

 • Premiul III – 150 lei

 • Menţiune I – 100 lei

 • Menţiune II – 50

Palmaresul concursului va fi făcut public prin partenerii media – Gazeta de Urziceni, ziarul Ialomiţa şi pe pagina de Facebook a bibliotecii.

Lucrările primite la secțiunea artă plastică vor fi expuse în foaierul Casei Municipale de Cultură Urziceni şi la Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil’’ Urziceni.

Palmaresul concursului va fi făcut public prin ziarul Ialomiţa şi pe paginile de facebook „Urziceni inedit” , „Urziceni şi împrejurimi”.

Premiile vor fi anunţate în data de 10 noiembrie 2023 la secretariatele liceelor şi vor fi publicate astfel: pentru secţiunea creaţie literară pe pagina de Facebook a bibliotecii – Biblioteca Municipală Urziceni, iar pentru secţiunea artă plastică, pe paginile de Facebook URZICENI INEDITşi Urziceni şi împrejurimi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la tel. 0243 / 257.784.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved