Concurs pentru încadrare personal din sursă externă ISU „Barbu Catargiu”

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează concurs în vederea ocupării unui post de execuție vacant ofițer specialist I, la compartimentul Informare și Relații Publice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului de execuție vacant și/sau rechemare în activitate, din rândul persoanelelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea postului de execuție vacant.

Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița, împreună cu CV-ul, copia actului de identitate și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANAT la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), până la data de 04.10.2021 (inclusiv), ora 15.00.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise în format SCANAT, în volum complet, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până în data de 15.10.2021 (inclusiv), ora 15.00.

Candidații trebuie să fie declarați ”apt” medical și psihologic pentru funcții de execuție, fiind verificați din aceste puncte de vedere.

Concursul va consta în susținerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilită de comisiile centrale de concurs. Nota de promovare a probei de concurs (testul scris) este de minimum 7.00 și va fi susținută în data de 31.10.2021. Probele concursului vor fi înregistrate audio şi video.

Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0243/232396, int. 27.131, 27.008 în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00 sau pe pagina de internet a instituției (www.isujialomita.eu) și afișate la avizierul unităţii.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved