CONCURS ORGANIZAT DE PRIMĂRIA AMARA

 

Primăria oraşului Amara organizează în data de 26 04 2021 ora 14:00 proba scrisă și interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent,din cadrul Compartimentului administrație publică,relații cu publicul, juridic.

Condiții de participare :

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  • să fie absolventi ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, științe administrative, științe economice, științe ale comunicării;

  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : minimum 1an;

  • cunoștințe limba engleză de nivel mediu, dovedite cu documente emise în condițiile legii;

  • cunoștințe IT – de nivel mediu, dovedite cu documente emise în condițiile legii.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării concursului, respectiv, 24.03.2021,ora 8,00 și până la data de 12.04.2021, ora 16:30, inclusiv.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei Orașului Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr 91, telefon 0243266102, email: consiliullocalamara@yahoo.com, persoana contact Pereanu Daniela, inspector.


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate