Concurs organizat de Consiliul Județean Ialomița

 

Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în Piața Revoluției nr.1, Slobozia, organizează concurs in data de 09.11.2020 , ora 11,00 , pentru ocuparea unei funcții contractuale de șofer, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Prorocol Administrativ, Protecția Muncii.

Programul concursului

  • Proba scrisă 09.11.2020, ora 11,00;

Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

  • Publicitate concurs 15.10.2020.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului Județean Ialomița până în data de 28.10.2020, inclusive, ora 16,30.

Condiții de participare

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 , Titlul I din HG nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugerat plătit din fonduri publice.

– studii medii;

– permis de conducere categoria B;

– cazier auto;

– fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Relații suplimentare la telefon: 0243 230200 int.234, persoana de contact Cuciureanu Paulica Gabriela, consilier Compartiment Resurse Umane.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved