Concurs de recrutare ocupare funcții publice organizat de Primăria Amara

Primăria oraşului Amara organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului și autoritate de transport pentru servicii de transport local.

Proba scrisă va avea loc în data de 14.12.2021 ora 11:00, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91.

Condiții de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

– să fie absolvenți ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: arhitectură, urbanism, construcții.

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an ;

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării concursului, respectiv, 12.11.2021,ora 8,00 și până la data de 02.12.2021 ,ora 16:30, inclusiv.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei Orașului Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr 91, telefon 0243266102, email: consiliullocalamara@yahoo.com, persoana contact – Pereanu Daniela, inspector.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved