Conacul Bolomey, reabilitare pe fonduri europene

După cinci decenii de nepăsare și ajuns o ruină, Conacul Bolomey va intra în reabilitare

Lăsat de izbeliște mai bine de cinci decenii și aflat acum pe lista de investiții a Consiliului Județean Ialomița, Conacul Bolomey, un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul comunei Cosâmbești, va intra în reabilitare.

Deși a ajuns o ruină, specialiștii consideră că acesta mai poate fi restaurat și redat publicului larg iubitor de artă. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5-Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. După finalizarea lucrărilor de resturare, Conacul Bolomey se va înscrie printre atracțiile turistice și culturale reale care să multiplice atractivitatea zonei și se poate transforma într-un brand al județului Ialomița!

Concepția arhitecturală a conacului construit în anul 1898 de o echipă de meșteri italieni la comanda familiei Ghețu, se încadrează în arhitectura nobiliară rurală tip „villa rustica”, în stil neoclasic francez cu elemente eclectice, bogat decorat atât la interior cât și la exterior, cu camere spațioase împodobite cu picturi murale de „tip șablon”, cu patru fațade identice realizate la același nivel de arhitectură și detaliere și care pot fi privite din toate unghiurile.

Așezat în mijlocul unei „grădini în suprafață de 10 pogoane plantate cu pomi fructiferi”, dar și în zonă inundabilă a râului Ialomița, conacul avea fundații de aproximativ 1,70-2,00 metri adâncime, pentru a ajunge la terenul bun de fundare, deasupra apei freatice, fără un subsol înalt, doar parțial, care arată măiestria arhitectului care le-a proiectat.

Clădirea avea un regim de înălțime spațial de S+P+E+M, cu o suprafață construită de 373 mp. Structural era realizată din zidărie de cărămidă plină, pereții portanți exteriori și interiori de la parter având grosimea de 42×60 cm, iar cei de la etaj de 28×42 cm.

Volumul conacului era compact, paralelipipedic, perfect simetric, cu turnulețele balcoanelor rotunde în cele patru colțuri. Subsolul conacului servea drept spațiu de depozitare pentru alimente. La parter se aflau patru saloane, de aproximativ 33 mp, așezate două câte două de-a lungul unul hol central, pe est și vest, folosite pentru primiri și recepții, o bucătărie, oficiu și baie. Etajul cuprindea patru dormitoare pentru proprietari și oaspeți, un hol central despărțit în două încăperi, baie, camere de serviciu și un balcon-terasă. Cele patru camere mari de la etaj aveau acces la câte unul din cele patru turnulețe de colț, decorate cu piese turnate și care aveau un rol pur decorativ, cu acces vizual la parcul și vecinătățile înconjurătoare. La mansardă existau numai spații anexe pentru depozitare și pentru personalul de serviciu. Accesul se făcea pe scări realizate din lemn. Șarpanta acoperișului era din lemn, cu învelitoare de tablă.

Plastica fațadelor este simplă și urmează în esență o compoziție clasicistă. Elementul decorativ cel mai bogat al fațadelor sunt consolele celor patru turnulețe de colț, formate din câte patru brațe dispuse în cruce, decorate cu volute, frunze de acant și rozete.

Restaurarea implică ample lucări de arhitectură, atât la interior cât și la exterior, inclusiv lucrări de consolidare și refacere a fundației. De asemenea, componentele artistice vor încerca să readucă atmosfera nobiliară a Conacului Bolomey de altădată.

După reabilitare, obiectivul se va transforma în Centrul Cultural și Expozițional cu parcul aferent, iar Anexa va adăposti ateliere de restaurare. Liceul vocațioanl de Artă din Slobozia, precum și artiștii membrii UAP vor putea expune lucrările realizate în cele două clădiri. Parcul și platformele anexelor vor găzdui evenimente culturale în aer liber și vor deveni spații de promenadă și distracții pentru comunitatea locală și turiști.

Proiectul de reabilitare a monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey se află de multă vreme pe lista de investiții a Consiliului Județean Ialomița, care semnează în data de 10 martie contractul de finanțare pentru acest obiectiv. Proiectul va fi implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5-Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural cultural, în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria prioritară 3-Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni.

Obiectivul general îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic.

Proiectul are și trei obiective specifice. Primul vizează reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și de arhitectură, al doilea obiectiv se referă la dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice și investiționale a regiunii, datorită conservării, restaurării și valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului și activităților conexe. Ultimul obiectiv specific privește dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin diversificarea afacerilor locale.

Valoarea totală a proiectului este de 26.263.987, 43 lei, valoarea totală eligibilă fiind de 21.510.819,05 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18.284.196,19 lei, suma eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.796.406,48 lei. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 430.216,38 lei.

În urma achiziției publice, câștigătorul desemnat este SC INSPETI BUILDING RESTAURATION SRL Ploiești, cu o valoare a contractului de achiziție de 18.761.413,63 lei (fără TVA). Durata de execuție este de 27 de luni.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved