Comunicat de presă al Casei Județene de Pensii

Având în vedere prevederile OUG nr. 125 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate; Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii art. 86 alin.(2); OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare; Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice art. 77 alin. (2).

Potrivit acestor acte normative facem următoarele precizări:

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, precizăm următoarele:

Valoarea punctului de pensie

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei.

Indemnizaţia socială pentru pensionari

Începând cu 1 ianuarie 2022, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de art. 1 alin. (4) din OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 1.000 lei.

Indemnizația de însoțitor

Începând cu 1 ianuarie 2022, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77, alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1.269 lei.

Voicu Daniel-Ioan,

DIRECTOR EXECUTIV

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved