Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile:

  • OUG nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare;

  • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii art. 86 alin.(2);

  • OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice art. 77 alin. (2);

  • Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)

Potrivit acestor acte normative facem următoarele precizări:

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, precizăm următoarele:

  1. Referitor la valoarea punctului de pensie prevăzut de Legea nr. 127/2019:

Începând cu data de 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie este de 1.442 lei.

II. Referitor la indemnizaţia socială pentru pensionari:

Începând cu 1 septembrie 2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 lei.

III. Referitor la indemnizația de însoțitor:

Începând cu 1 septembrie 2020, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77, alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 1.154 lei.

IV. Referitor la indicele de corecție:

Potrivit dispozițiilor art. 170 alin (3ˆ1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din legea menționată se menține la 1,41 pentru anul 2020, așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020.

V. Referitor la indemnizația acordată membrilor ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică:

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii minime brute pe țară, garantate în plată.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din lege, indemnizația se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

Voicu Daniel – Ioan

DIRECTOR EXECUTIV

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved