COMUNICAT AL CONSILIULUI JUDETEAN IALOMIȚA

 

Rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Județean de vineri, 10 septembrie

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 10.09.2021, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.08.2021

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;

3. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2021 – 2022;

4. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2021 – 2022;

5. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2021- 2022;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”.

  1. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved