Comunicarea actelor administrative emise în formă electronică

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii că au fost modificate prevederile art. 47 alin (15) din Codul de Procedură Fiscală cu privire la comunicarea actelor administrative în sensul că toate actele administrativ fiscale emise în formă electronică se comunică contribuabililor/plătitorilor prin intermediul Spaţiului Privat Virtual.

Comunicarea acestor acte se consideră a fi realizată la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin Spaţiul Privat Virtual .

Înainte de apariţia O.G. nr. 31/2022 actul administrativ se comunica pe această cale doar dacă opta contribuabilul și se considera comunicat în termen de 15 zile de la data transmiterii actului către contribuabil/plătitor ori împuternicitul sau curatorul acestora.

Reamintim totodată că, actele administrative fiscale emise pe suport hârtie pot fi comunicate fie prin poştă, potrivit art. 47 alin. (3) – (7) din Codul de Procedură Fiscală, prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului/curatorului acestuia sau la sediul organului fiscal emitent, ori de câte ori contribuabilul/plătitorul sau împuternicitul/curatorul acestora se prezintă la sediul organului fiscal şi solicită acest lucru, potrivit prevederilor art. 47 alin. (8) – (14) din Codul de Procedură Fiscală.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved