Comuna Traian a încheiat cu succes proiectul „Împreună inovăm”

 

* Autoritatea locală a licențiat cinci servicii sociale care se adresează copiilor, adulților și bătrânilor pentru diferite probleme * Singurului proiect finanțat din POCU OS4.1. în regiunea Sud Muntenia ”Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița, cod 103113” a fost lansat în toamna anului 2017, în localitatea Traian și finalizat cu succes luna trecută.

Comuna Traian din județul Ialomița, cu 20,8 la sută persoane aparținând minorității rome, este singura comunitate marginalizată cu populație romă din regiunea Sud Muntenia care a primit finanțare din FSE prin POCU 2014-2020, AP 4, OS 4.1. Bugetul proiectului a fost de 21,598,012.52 lei din care peste 50 la sută a fost cheltuit pe măsuri de ocupare în beneficiul celor peste 800 de persoane din grupul țintă. Comuna Traian a primit sprijin pentru a ieși din riscul de sărăcie și excluziune socială în care s-a aflat până la momentul respectiv. Parteneriatul proiectului format din comuna Traian prin Primărie, în calitate de lider, și alți 4 membri – Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din Călărași, S.C. SERVEL S.R.L. din Slobozia, Școala Profesională Traian și Asociația ARES’EL din Ploiești, și-au propus rezultate concrete cu efecte asupra întregii comunități.

În forma inițială, 336 de copii (din care 187 romi) urmau să beneficieze de activități educaționale suplimentare celor școlare (programul „Școala după școală”, intervenții tip „Zone prioritare de educație”, activități extra-curriculare, programe de educație pentru sănătate și creșterea stimei de sine), 204 persoane (din care 88 romi) aveau să finalizeze 8 clase în cadrul programului „A doua șansă”, iar alte 479 de persoane apte de muncă (din care 123 romi) urmau să fie consiliate și orientate profesional, în timp ce 378 de persoane (din care 76 romi) dobândeau o calificare.

Tot prin intermediul proiectului, 115 persoane (din care 25 romi) urmau a fi angajate la finalul proiectului, iar 22 de persoane erau stabilite prin proiect pentru a-și deschide propria afacere cu finanțare din proiect (25.000 euro/afacere), 66 de gospodării care dețineau acte de proprietate din cele 245 ai căror membri formează grupul țintă apăreau cu lucrări de renovare. Toți cei peste 800 de beneficiari din grupul țintă (din care 234 de etnie romă) trebuiau să beneficieze de servicii sociale și medicale suplimentare și să participe la activități de incluziune socială și coeziune comunitară.

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 36 luni începând cu 21 august 2017.

Valoarea totală a proiectului a fost de 21,598,012.52 lei din care contribuția liderului și partenerilor a fost de 351,286.51 lei, iar asistența financiară nerambursabilă în cuantum de 21,246,726.01lei.

Scopul nostru a fost să ne atingem indicatorii și rezultatele propuse în cadrul acestui proiect care a fost destul de greu și cu condiții foarte greu de implementat. Proiectele care se adresează resurselor umane sunt mult mai greu de pus în practică decât celelalte care vizează infrastructura de utilități. Știm cu toții că în mediul rural, în ultimii ani, conjunctura a fost de așa natură încât oamenii să-și piardă locurile de muncă, mai târziu să se complacă, cu sau fără voia lor, în atare situație. În felul acesta, experților din cadrul proiectului le-a fost mult mai greu să îi aducă, să îi determine să aibă încredere, pentru că, la început, puțini aveau încredere (…) Sunt extrem de mulțumit de rezultate, mai ales că multe dintre firme funcționează foarte bine, cu rezultate financire foarte bune. Din niște oameni fără perspectivă au ajuns ca astăzi să-și câștige venituri prin forțe proprii (…) Acest proiect a adus beneficii pentru peste o mie de oameni, așa, însumați cu toți cei implicați în proiect. Nu ne vom opri aici, vom implementa și alte proiecte îndrăznețe! Încercăm să facem lucruri bune pentru locuitorii noștri, astfel încât viața lor să se schimbe în bine!”, a precizat Fănel Năstase, primarul comunei Traian.

În ceea ce privește indicatorii tehnico-economici, Iolanda Chioaru a explicat că aceștia au fost depășiți, iar rezultatele au fost peste măsura așteptărilor. „Am lucrat împreună cu domnul primar și echipa sa în acest proiect și trebuie să-l felicit pentru curajul pe care l-a avut. Indicatorii au fost depășiți pentru că, inițial, ne propusesem să lucrăm cu 897 de persoane din comună și, într-un final numărul total de beneficiari a fost de 931. Copii, părinții acestora și parțial bunicii au fost prinși în acest proiect. Ne propusesem să ajutăm 115 persoane ca să se angajeze, dar 145 au reușit să-și găsească un loc de muncă. 377 de persoane au dobândit o calificare prin proiect, astfel că se pot angaja acum mult mai ușor. Tot cu ajutorul acestui proiect s-au înființat 22 de firme, iar în societăți sunt acum 26 de asociați. Acesta este un alt indicator depășit. O mare realizare din partea școlii a fost atragerea în programul „A doua șansă” a peste o sută de persoane care nu aveau finalizate 8 clase. Majoritatea copiilor de la școală, din clasele primare și gimnaziale, a beneficiat de lecții suplimentare, iar la grădiniță a fost program prelungit, un program tip creșă de care s-a ocupat Asociația „Aresel”, împreună cu Primăria unde au fost cuprinși 43 de copii, proiect care va fi continuat de UAT Trăian din fonduri proprii. Și școala va continua cele două proiecte, „Școala după școală” și „A doua șansă”, prin atragerea de noi fonduri”, a declarat Iolanda Chioariu, partener în proiect.

În acest moment, 2.300 de comunități rurale din România nu au servicii sociale acreditate, în schimb, prin implementarea acestui proiect, comuna Traian a licențiat 5 servicii sociale care se adresează copiilor, adulților și bătrânilor pentru diferite probleme, în funcție de specificul fiecărei categorii. De asemenea, tot în zona socială amintim un proiect care se află în implementare în localitatea Traian, „Împreună pentru bunici”, proiect care se adresează persoanelor cu vârsta peste 65 de ani și care oferă servicii de îngrijire la domiciliu. Acest proiect se va finaliza în anul 2022.

Este foarte important că domnul primar s-a orientat spre partea aceasta de servicii sociale, nu numai pentru sprijinirea persoanelor apte de muncă sau a copiilor și către persoanele vulnerabile din comună. Mai amintesc că în cadrul Departamentului social funcționează acum un centru pentru servicii sociale care a fost renovat prin proiect și unde sunt furnizate aceste 5 servicii sociale”, a mai spus Iolanda Chioariu.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved