COMUNA STELNICA: ANUNT DE LICITATIE

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, in data de 10.11.2022, pentru urmatorele spatii ce apartin domeniului public al comunei Stelnica: 8 spații cu destinatia de cabinete medicale si vestiar personal medical , situate în cladirea Dispensar medical în comuna Stelnica, sat Stelnica, Str. Prelungirea Noua Generatie, nr. 2, județul Ialomița, având CF 20929, nr. cadastral 20929, apartinand domeniului public al Comunei Stelnica, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 36/30.06.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019, identificate astfel:

– Spațiul 1 – Cabinet Recoltare probe analize medicale / Medicină generală, in suprafata de 22,25 mp;

– Spațiul 2 – Cabinet Medicină generală, in suprafata de 15,20 mp;

– Spațiul 3 – Cabinet Medicina interna + Cardiologie, in suprafata de 31,95 mp;

– Spațiul 4 – Cabinet Medicină generală, in suprafata de 22,25 mp;

– Spațiul 5 – Cabinet Sterilizare, in suprafata de 22,25 mp;

– Spațiul 6 – Cabinet Stomatologic, in suprafata de 22,25 mp;

-Spatiul 7 – Vestiar personal medical, in suprafata de 9,95 mp;

– Spațiul 8- Cabinet Medicină generală, in suprafata de 15,20 mp.

Nivelul minim al pretului de inchiriere a spatiiilor + dotari si echipamente, a fost sabilit prin HCL nr.36/ 30.06.2022, si se regaseste in caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitatie este de 100 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garantia de participare reprezinta contravaloarea a 2 (doua) chirii, si se calculeaza in functie de suprafata spatiului pentru care se oferteaza, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 10.11.2022, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 02.11.2022, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 10.11.2022, orele 11.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoana de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved