Comuna Stelnica: Anunț aviz gospodărire a apelor pentru proiectul ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea”

ANUNȚ INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: COMUNA STELNICA,Judetul Ialomița, sediul în Localitatea Stelnica, CIF 4364799 , Cod postal 927230, Telefon-Fax : 0243-361785, e-mail : primaria.stelnica@yahoo.com, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apa Buzău-Ialomița- SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica” .

Această investiţie este nouă. Ca rezultat al activitatilor desfășurate nu rezultă ape uzate menajere sau tehnologice .

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa de e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoană de contact: Secretar: Mănăilă Petrică, Tel: 0243-361785, după data de 08.09.2023 (data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz).

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved