Comuna Scânteia: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Scânteia, titular al proiectului „Mărire capacitate de stocare apă potabilă în comuna Scânteia, localitatea Scânteia”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Mărire capacitate de stocare apă potabilă în comuna Scânteia, localitatea Scânteia”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08:00-14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și sediul Primăriei Scânteia, jud. Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de inernet a APM Ialomița.

DIRECTOR GENERAL

Ec.Stoicescu Adrian

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved