COMUNA MOVILA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA MOVILA, titular al proiectului: ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC6 si DC7 IN COMUNA MOVILA, JUDETUL IALOMITA” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC6 si DC7 IN COMUNA MOVILA, JUDETUL IALOMITA”, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Movila, judetul Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved