COMUNA MĂRCULEȘTI: ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

COMUNA MARCULESTI, titular al proiectului ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MARCULESTI-ETAPA II TREAPTA DEMANGANIZARE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MARCULESTI-ETAPA II TREAPTA DEMANGANIZARE”, propus a fi amplasat in comuna Marculesti, sat Marculesti, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza ,pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita ,loc.Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30,vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Marculesti, jud.Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved