COMUNA ION ROATĂ: Anunț public privind emiterea deciziei etatapei de încadrare

COMUNA ION ROATĂ, titular al proiectului “Închidere foraj în satul Broșteni, comuna Ion Roată, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Închidere foraj în satul Broșteni, comuna Ion Roată, județul Ialomița”, propus a fi amplasat în comuna Ion Roată, sat Broșteni, strada Evanghelie Zappa, nr. 2 bis sau idenitificat prin CF20574 Ion Roată, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ialomița, Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1, județul Ialomița în zilele de luni-joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet; www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved